Програма розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2019-2021 роки

0
192

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ХХІІ сесії

обласної ради VII скликання

14.12.2018 № 1095

Програма 

розвитку туризму та курортів у Херсонській області

на 2019-2021 роки

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закони України «Про туризм», «Про курорти», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року»
3. Розробник Програми Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації
4. Співрозробники Програми Місцеві органи виконавчої влади, громадські об’єднання туристичної галузі
5. Відповідальний виконавець Програми Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації
6. Учасники Програми Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації, місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання туристичної галузі
7. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Обласний та місцеві бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі за рахунок коштів: 30281 тис. грн
9.1. обласного бюджету 13396 тис. грн
9.2. місцевих бюджетів 16885 тис. грн
9.3. інших джерел


ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У сучасних умовах розвитку світової економіки туризм став однією з провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей, що об’єднує та стимулює розвиток інших галузей, функції яких полягають у задоволенні різноманітного попиту на різні види відпочинку і розваг, зокрема це культура, мистецтво, спорт, освіта, наука, фінанси, народні промисли, транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку тощо.

Сфера послуг і, зокрема, такі її складові, як готельний комплекс, туризм та рекреаційний бізнес, здатні зробити значний внесок у зростання валового внутрішнього продукту при відносно малих затратах та коротких термінах окупності. Крім того, прискорений розвиток цієї сфери сприятиме динамічному розширенню внутрішнього ринку як основи стабільного економічного зростання в регіоні. А отже, сфера туризму та курортів передбачає максимальну консолідацію зусиль великого числа учасників.

Туристична галузь є стратегічним вектором розвитку Херсонської області, яка має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму.

Херсонщина посідає одне з провідних місць серед регіонів України за рівнем забезпеченості цінними природно-рекреаційними та історико-культурними ресурсами, здатними генерувати значний інтерес вітчизняних та іноземних туристів. Область має вигідне геополітичне розташування, комфортні мікрокліматичні умови, різноманітний ландшафт, унікальну флору та фауну, багату історико-культурну, архітектурну спадщину, розвинену мережу транспортного сполучення, достатні людські ресурси.

Усі ці переваги сприяють формуванню в регіоні потужного туристично-рекреаційного комплексу, розвиток якого впродовж останніх років характеризується динамічним зростанням основних показників діяльності, що якісно впливає на соціально-економічну ситуацію в цілому.

Насамперед, це вихід до двох морів – Чорного й Азовського, морські пляжі, протяжність яких перевищує 200 км, родовища цілющих бальнеологічних ресурсів (мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, ропи соляних озер), а також  80 об’єктів і територій природно-заповідного фонду, два із чотирьох існуючих в Україні біосферні заповідники (Чорноморський та «Асканія-Нова»), 4 національні природні парки (Азово-Сиваський, «Олешківські піски», «Джарилгацький», «Нижньодніпровський»), унікальна Дельта Дніпра – плавні міжнародного значення, понад 5 тисяч історико-культурних об’єктів.

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку наявні туристичні ресурси області потребують належного інфраструктурного облаштування для забезпечення високих стандартів та безпеки туризму, підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг, розвитку сучасної індустрії гостинності.

22 туристичні маршрути та екологічні стежки національних природних парків і біосферних заповідників області на даний час потребують маркування відповідно до ДСТУ 7450:2013 «Туристичні послуги. Знаки туристичного активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування».

На автомобільних шляхах області за європейськими стандартами встановлено    двомовні дорожні знаки 5.53 «Покажчик напрямку до визначного місця» лише              до 4 туристичних об’єктів.

На території курортно-рекреаційних районів області, розташованих на узбережжях Чорного й Азовського морів, провадять діяльність близько 1064 пансіонатів та міні-готелів приватного сектору, 280 закладів відпочинку та оздоровлення державної, комунальної, приватної форм власності, з них 46 дитячих спеціалізованих закладів. Крім закладів відпочинку та оздоровлення, на узбережжі послуги з розміщення в області надають  62 об’єкти сільського зеленого туризму, 64 цілорічні готельні підприємства.

Послуги з організації внутрішнього та міжнародного туризму в області надають 15 туроператорів та понад 100 турагентів, діяльність яких через невідповідність туристичної інфраструктури області спрямовується переважно на виїзний туризм, а не на налагодження стійкого організованого в’їзного туристичного потоку як внутрішніх, так і іноземних туристів.

При цьому результати моніторингових досліджень засвідчили, що, крім курортно-рекреаційної складової, в області відбувається стійке зростання попиту на спеціалізовані різновиди та форми туризму, такі як риболовля та полювання, винний, водний, екологічний, подієвий, гастрономічний, сільський зелений, історико-культурний, спортивний  туризм, різноманітні активні види відпочинку тощо.

Щороку спостерігається тенденція впливу сфери туризму та курортів на позитивну динаміку показників економічного та соціального розвитку області за рахунок нарощування чисельності внутрішнього та іноземного туризму,  збільшення обсягів надходжень від туристичної галузі.

З туристичною метою в 2014 році область відвідали близько 2,2 млн осіб, у 2015 році – 2,8 млн осіб, у 2016 році – 3,2 млн осіб, у 2017 році – 3,5 млн осіб, у 2018 році – 3,5 млн осіб.

Завдяки відновленню роботи міжнародного аеропорту «Херсон»  повітряним шляхом Херсонщину відвідали в 2014 році 744 іноземці, у 2015 році – 7169 іноземців, у 2016 році – 9892 іноземці, у 2017 році – 8254 іноземці та за 10 місяців 2018 року – 7334 іноземці.

Водночас у приватних цілях через державний кордон та контрольні пункти в’їзду-виїзду Херсонщину відвідали в 2014 році 103274 іноземці, у 2015 році – 22171 іноземець, у 2016 році – 9094 іноземці, у 2017 році – 10675 іноземців та за                10 місяців 2018 року – 10913 іноземці.

У 2018 році до п’ятірки провідних країн-відвідувачів Херсонщини увійшли Туреччина, Ізраїль, Німеччина, США та Японія.

Останніми роками зростають обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів господарювання туристичної галузі (заклади розміщення та туристичні агентства): у  2015 році – 10917,53 тис.грн, у  2016 році – 19 290,4 тис.грн,  у 2017 році –  27 342,6 тис.грн,  за 10 місяців 2018 року –  28 145,8 тис.грн. Сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів у 2015 році  склала 1074,71 тис.грн,   у  2016 році – 1 888,4 тис.грн, у 2017 році – 2 702,9 тис.грн, за 10 місяців 2018 року – 3 018,5 тис.грн.

Зазначена динаміка та фактори свідчать про необхідність вжиття додаткового комплексу заходів для стимулювання розвитку внутрішнього та в’їзного туризму. Туризм і рекреація як економічно вигідні галузі господарювання у перспективі мають зайняти одне з провідних місць у структурі господарського комплексу області та вагому частку у структурі ВВП.

Важливою умовою подальшого розвитку туристично-рекреаційної діяльності в Херсонській області є збереження та раціональне використання природних рекреаційних ресурсів, ефективне використання та оновлення наявної матеріально-технічної бази, розширення ринку рекреаційних послуг з метою більш повного задоволення потреб населення у відпочинку й оздоровленні, зростання потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури та створення додаткової платформи для розміщення, відпочинку, оздоровлення, супутніх туристичних послуг за рахунок залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Крім того, збільшення числа внутрішніх та в’їзних туристів має стати ефективним інструментом економічного зростання регіону. Кошти, які залишає кожен турист у межах області, є прямою інвестицією в туристично-рекреаційний комплекс.

На даному етапі розвитку туристичної галузі в області процеси підтримки, постійного відтворення та повноцінного використання її ресурсного потенціалу залишаються недостатніми та недосконалими. Поряд з позитивними тенденціями розвитку галузі туризму та курортів має місце ряд проблемних питань, що потребують комплексного та системного вирішення у середньостроковій перспективі, а саме:

  1. Низький рівень розвитку сучасної туристично-інформаційної інфраструктури та індустрії гостинності області (невідповідність туристичної інфраструктури та послуг сучасним вимогам технічної та функціональної якості; неналежна поінформованість потенційних туристів про можливості використання наявних туристичних ресурсів; недостатній рівень розвитку туристичної діяльності на об’єктах природно-заповідного фонду, історико-культурної спадщини та територіях, що містять цінні лікувальні ресурси, інших туристично привабливих об’єктах).
  2. Недостатнє маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках (недосконалість та низька ефективність маркетингової політики у сфері туризму області; слабка промоційна політика щодо можливостей, потенціалу області серед іноземних партнерів).
  3. Низький рівень обслуговування та якості надання туристичних послуг (низька конкурентоспроможність Херсонщини серед більш розвинутих регіонів України, зокрема через нерозвинений менеджмент туристичних підприємств; недостатній рівень підготовки фахівців індустрії гостинності та туристичного супроводу).
  4. Відсутність просвітницької діяльності та науково-освітнього забезпечення сталого розвитку галузі туризму та діяльності курортів (відсутня сучасна методологія статистичного моніторингу в галузі туризму та готельного бізнесу; не проводяться аналіз зовнішнього середовища, ресурсів, сегментів ринку та соціологічні дослідження ринку туристичних послуг Херсонщини тощо).
  5. Відсутність сталого розвитку внутрішнього та міжнародного туризму (недостатній рівень підтримки проектів, ініціатив та стартапів громадських організацій та інших туристичних об’єднань для подальшого розвитку галузі туризму та курортів; недостатній рівень фінансування заходів, спрямованих на розвиток галузі туризму та курортів, з місцевих бюджетів та низький рівень інвестиційних внесків у туристичну сферу).

У зв’язку з цим середньостроковими завданнями у сфері туризму Херсонської області залишаються: розвиток інфраструктури на території кожної окремої громади; благоустрій та облаштування місць масового відпочинку; маркування маршрутів та  ознакування туристичних об’єктів; встановлення картосхем найпривабливіших туристичних об’єктів; облаштування відпочинкових та сервісних зон для туристів (створення арт-майданчиків, парків реконструкції, музеїв живої історії, туристично-інформаційних центрів (ТІЦ), облаштування під’їздами, зупинками, туалетами тощо);  проведення навчальних тренінгів для ефективної організації туристичної діяльності та розширення асортименту туристичних послуг, розвитку сільського зеленого, пізнавального, історико-культурного, подієвого, водного, спортивного, екологічного туризму; інші заходи з розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, які  достатньою мірою фінансуватимуться з обласного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Ця Програма стане концептуальною базою середньострокового розвитку туризму в області як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання жителів і гостей області, зростання якості життя населення, що в перспективі забезпечить можливості для створення відповідних умов з метою виведення Херсонщини на світовий рівень надання туристичних послуг та досягнення високої економічної ефективності у розвитку туризму.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є формування сприятливих умов для становлення сфери туризму та курортів як провідної високорентабельної галузі економіки області та забезпечення її сталого розвитку згідно з міжнародними стандартами якості та з урахуванням європейських цінностей, зокрема вдосконалення сучасної туристичної інфраструктури області; створення позитивного іміджу Херсонщини як осередку туризму на загальнодержавному та міжнародному рівнях; формування конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців області та її гостей; підвищення якості надання туристичних послуг; раціональне використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу; залучення інвестицій, що сприятиме збільшенню туристичних потоків, зростанню надходжень від провадження туристичної діяльності, збільшенню об’єктів відпочинку та відсотка зайнятості населення області.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Туризм безпосередньо або опосередковано, через туристичне споживання, здійснює стимулюючий вплив на розвиток наступних видів економічної  діяльності: транспортні перевезення, готельні та ресторанні послуги, роздрібна торгівля, харчова промисловість, будівництво, зв’язок, страхування, фінансове посередництво, послуги у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту тощо. Разом з тим, стимулює пожвавлення місцевої економіки та створення додаткових постійних і сезонних робочих місць, активно підтримує існування та розвиток народних ремесел, національної культурної спадщини.

Подальший розвиток сфери туризму і курортів у Херсонській області може бути досягнутий лише шляхом забезпечення ефективного державного управління та посилення державно-приватного партнерства.

Перевагами цього шляху розвитку є забезпечення збереження та раціонального використання туристичних ресурсів області, зростання кількості робочих місць, формування позитивного туристичного іміджу регіону, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, висока економічна,  соціальна й екологічна ефективність.

Для ефективного функціонування галузі в області необхідний комплексний і системний підхід до розв’язання кожної із вищевказаних проблем.

Створення на території області сучасної туристичної інформаційно-навігаційної системи (знакування і маркування туристичних маршрутів, встановлення інформаційних дорожніх знаків за європейськими стандартами, створення туристично-інформаційних центрів, облаштування відпочинкових і сервісних зон на туристично привабливих об’єктах) дозволить підвищити рівень поінформованості громадян України та іноземних гостей про привабливі туристичні атракції Херсонщини, безпеки туристів у регіоні, індустрії гостинності області.

Маркетинг та поширення позитивної інформації про регіон необхідні для формування сталого позитивного іміджу серед потенційних туристів та розповсюдження пропозицій і відомостей щодо туристичного потенціалу області серед цільової аудиторії. Роль маркетингу та промоції полягає, головним чином, у тому, щоб привернути увагу туристів до області та сформувати їхнє позитивне сприйняття. Організація та проведення рекламно-інформаційних турів для представників ЗМІ, туристичних компаній України  та з-за кордону, просування Херсонщини як туристично привабливого регіону через канали поширення інформації та продажів і створення якісного  мультимедійного контенту мають на меті формування позитивного туристичного іміджу області, розширення географії туристичних потоків, збільшення кількості внутрішніх та іноземних туристів.

Сфера послуг потребує фахівців нової генерації. Тому сьогодні в туристичному бізнесі цінуються люди, здатні працювати для задоволення потреб споживачів, які вміють зрозуміти та задовольнити їхні запити. Підвищення рівня професіоналізму кадрів розглядається як важливий чинник створення конкурентоспроможного ринку якісних туристичних послуг у регіоні. Створення системи підготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів області (організаторів туристичної діяльності, фахівців туристичного супроводу, гідів-перекладачів, власників агроосель, працівників готельно-ресторанного та курортно-рекреаційного  комплексу та інших) за допомогою організації та проведення заходів з підвищення якості підготовки фахівців індустрії гостинності забезпечить сферу туризму та курортів кваліфікованими кадрами, підвищить рівень обслуговування та якості надання туристичних послуг і тим самим створить передумови для збільшення туристичного потоку, поліпшення туристичного іміджу області.

Одним з важливих чинників для розвитку туристичної діяльності та створення якісних і сучасних туристичних продуктів є маркетинговий аудит ринку туристичних послуг. Аудит дозволить проводити аналіз та прогнозувати стан і тенденції розвитку галузі. Поліпшення аналітичної роботи у сфері туризму та діяльності курортів забезпечить підготовку науково обґрунтованих програм та концепцій щодо розвитку перспективних територій туристично-рекреаційної галузі області та підвищить конкурентоспроможність регіонального туристичного продукту.

З метою розвитку галузі туризму області здійснюватиметься об’єднання роботи та координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів туристичної діяльності, наукових закладів, залучення громадськості та підприємств різних форм власності для сприяння та створення умов подальшого розвитку туризму в області. Це дозволить  забезпечити сталий розвиток сфери туризму та курортів у Херсонській області, перетворення її у конкурентоспроможну, високорентабельну, інтегровану у світовий ринок галузь, що прискорить соціально-економічний розвиток регіону, сприятиме підвищенню якості життя населення, гармонійному розвитку та консолідації суспільства, популяризації Херсонщини на національному та міжнародному рівнях.

Реалізація Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, коштів суб’єктів туристичної діяльності, міжнародної технічної допомоги, інших міжнародних донорів, фінансових організацій (установ), інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми викладені у додатку 1.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на виконання Програми, визначено Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації.

Програма середньострокова, реалізується в один етап протягом 2019 – 2021 років.

V.Перелік завдань Програми та результативні показники

Досягнення головної мети Програми пов’язано з реалізацією пріоритетних напрямів та першочергових завдань, до яких належать:

  1. Розвиток сучасної туристично-інформаційної інфраструктури та індустрії гостинності області.
  2. Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках.
  3. Підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг.
  4. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку галузі туризму та діяльності курортів.
  5. Активізація сталого розвитку внутрішнього та міжнародного туризму.

Виконання Програми дасть можливість досягти у 2021 році:

— покращення туристичного іміджу Херсонщини як регіону сучасної індустрії гостинності та відпочинку півдня України;

— підвищення рівня розвиненості туристичної інфраструктури,  обслуговування туристів, якості надання туристичних послуг, конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту;

— кількості туристичних відвідувань області на рівні не менше  4,5 млн осіб та забезпечити подальший темп зростання відвідувань – не нижче 10% на рік;

— кількості іноземних туристів на рівні не менше 30 тис. відвідувачів та забезпечити подальший темп зростання відвідувань – не нижче 15% на рік;

— обсягів надходжень від туристичної галузі до бюджетів усіх рівнів не менше 35 млн грн та забезпечити подальший темп зростання надходжень – не нижче 15% на рік;

— суми туристичного збору не менше 4 млн грн та забезпечити подальший темп зростання на рівні не нижче 10% на рік.

Більш детально заходи та результативні показники Програми викладені у додатку

VI.Напрями діяльності та заходи Програми

Перелік напрямів діяльності (пріоритетних завдань) та заходів Програми викладено у додатку 2.

 

VII. Координація та контроль за виконанням Програми

Відповідальність за виконання Програми несе Херсонська обласна державна адміністрація, яка щороку звітує перед Херсонською обласною радою про результати її реалізації.

Відповідальним виконавцем програми визначено Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації. Виконавцями Програми є райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, сільські, селищні ради об’єднаних територіальних громад, які щопівроку до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надають відповідальному виконавцеві інформацію про хід реалізації заходів Програми.

Координація діяльності з виконання Програми здійснюється Департаментом культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми забезпечує Херсонська обласна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми та цільовим використанням бюджетних коштів здійснює Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації.

Постійна комісія обласної ради з питань міжнаціональних відносин, культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності здійснює оцінку ефективності виконання програми розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2019-2021 роки.