Звернення громадян

Оформлення звернення

Як правильно оформити звернення? Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян»: Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від...

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про звернення громадян»

ЗАКОН УКРАЇНИ Про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256) {Вводиться в дію Постановою ВР № 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, № 47, ст.257} {Із...