До відома педагогічних працівників щодо проведення атестації

0
1200

Керівникам мистецьких навчальних

закладів м. Херсона та області

Шановні керівники!

У зв’язку зі вступом в дію з 01 вересня 2018 року «Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури», затвердженого Наказом Міністерства культури України 12 липня 2018 р. №628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за №926\32378, прошу довести до відома педагогічних працівників закладів наступну інформацію.

07 вересня 2018 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників при управлінні культури Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації. В ході засідання визначено наступні терміни проведення заходів:

з\п

Назва заходу Термін
1 Подання заяв та атестаційних документів для проходження атестації; до 15 жовтня 2018 року
2 Засідання атестаційної комісії з метою перевірки достовірності наданих педагогічними працівниками атестаційних документів; 17 жовтня 2018 року
3 Проведення атестації педагогічних працівників на присвоєння \ підтвердження спеціаліста вищої категорії та педагогічних звань; 14 листопада 2018 року
4 Розгляд апеляційних скарг (у разі їх наявності). до 17.12.2018

 

Атестаційною комісією визначено офіційну електронну адресу для надсилання документів у електронній формі onmckm@ukr.net . Звертаю Вашу увагу на те, що у  електронній формі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF ) з поміткою «Атестація 2018». Документи у паперовому вигляді направляти за адресою  м. Херсон, проспект  Ушакова. 16. каб.№ 7.

У разі виникнення питань за детальною інформацією звертатися до контактної особи: Аль- Шахін Вікторія Анатоліївна, моб. тел. 066 86 57 303, 067 764 88 78.

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2018 м. Київ N 628

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2018 р. за N 926/32378

Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури

Відповідно до частини шостої статті 50 Закону України «Про освіту»статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, що додається.
 2. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2018 року, крім пункту 2, абзацу другого пункту 4 розділу III, розділу V Положення, затвердженого цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2019 року.
 3. Визнати таким, що втратив чинність,наказ Міністерства культури України від 31 жовтня 2011 року N 75 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за N 1311/20049 (зі змінами), крімрозділів IV — VI Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого зазначеним наказом, які втрачають чинність з 01 січня 2019 року.
 4. Установити, що:

педагогічні працівники, які підлягають атестації в 2018/2019 навчальному році, у 2018 році проходять атестацію в строки, передбачені розділом III Положення, затвердженого цим наказом;

педагогічні працівники, які не мають вищої освіти ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, але до набрання чинності цим наказом атестувалися з присвоєнням кваліфікаційних категорій, атестуються з присвоєнням кваліфікаційних категорій у загальному порядку;

педагогічні працівники, прийняті на посади до набрання чинності цим наказом, які мають освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальностями, що не відповідають навчальним дисциплінам, які вони викладають, вважаються такими, що мають відповідну посаді спеціалізацію та атестуються на загальних підставах;

педагогічне звання «Викладач-методист» вперше підтверджується педагогічними працівниками під час чергової атестації відповідно до пункту 2 глави 4 розділу V Положення, затвердженого цим наказом, після чого підтвердження цього педагогічного звання здійснюється відповідно до вимог пункту 3 глави 4 розділу V Положення, затвердженого цим наказом;

мінімальна кількість заходів з підвищення кваліфікації для проходження педагогічними працівниками чергової атестації становить:

у 2019 році — 1 захід;

у 2020 році — 2 заходи;

у 2021 році — 3 заходи;

у 2022 році — 4 заходи;

для проходження у 2018 році атестації педагогічні працівники складають у довільній формі лист самоаналізу із зазначенням власних педагогічних та методичних досягнень відповідно до умов та вимог, визначених розділами IV — VI Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 31 жовтня 2011 року N 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за N 1311/20049 (зі змінами).

 1. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

забезпечити відповідно до компетенції виконання цього наказу під час проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти сфери культури;

організувати проведення навчання всіх зацікавлених осіб з питань застосування цього наказу.

 1. Відділу мистецької і художньої освіти (Колос Т. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр Є. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
12 липня 2018 року N 628

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2018 р. за N 926/32378

ПОЛОЖЕННЯ
про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури

 1. Загальні положення
 2. Це Положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти та методичних, навчально-методичних, науково-методичних установ сфери культури, які забезпечують формування у здобувачів освіти фахових компетентностей (далі — заклади (установи)).

Це Положення поширюється на викладачів, концертмейстерів, майстрів виробничого навчання мистецьких шкіл, студій з підготовки акторських кадрів при національних творчих колективах, спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, що належать до сфери управління Міністерства культури України, культурно-мистецьких коледжів та прирівняних до них закладів освіти сфери культури, а також на керівників та заступників керівників таких закладів (установ) у частині виконання ними педагогічної, викладацької та/або концертмейстерської роботи у передбаченому законодавством обсязі, методистів закладів, методичних, навчально-методичних та науково-методичних підрозділів, установ, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

 1. Атестація педагогічних працівників закладів освіти сфери культури (далі — атестація) — система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності. Атестація є складовою забезпечення якості культурно-мистецької освіти та її методичного забезпечення.
 2. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років, крім випадків, визначених пунктами 14, 15, 18, 19 цього розділу.

Проміжок часу між поданням заяв на проходження педагогічним працівником чергової або позачергової атестації є міжатестаційним періодом.

 1. Позачергова атестація може проводитися з метою:

присвоєння/позбавлення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) — не раніше, ніж через два роки після присвоєння/позбавлення попередньої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду);

присвоєння педагогічного звання — у будь-який рік протягом міжатестаційного періоду;

позбавлення педагогічного звання «старший викладач» — у разі відмови у підтвердженні кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» (відповідного тарифного розряду);

позбавлення педагогічного звання «викладач-методист» — у разі відмови у підтвердженні кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

 1. Позачергова атестація проводиться за ініціативою:

педагогічного працівника — у разі наявності відповідних педагогічних або методичних досягнень;

керівника закладу (установи) — у разі виявлення в результаті моніторингу якості освіти зниження педагогічним працівником якості педагогічної або методичної роботи;

керівника відділення (відділу) закладу або педагогічної ради (за відсутності в закладі відділень (відділів)) — у разі виявлення в результаті моніторингу якості освіти зниження керівником або заступником керівника закладу (установи) якості педагогічної або методичної роботи.

 1. У разі успішного проходження педагогічним працівником позачергової атестації відлік строку чергової атестації ведеться від дати проходження позачергової атестації.
 2. У разі тривалої (що перевищує чотири місяці) тимчасової непрацездатності педагогічного працівника або з інших поважних причин проведення його чергової атестації може бути перенесене рішенням відповідної атестаційної комісії за поданням керівника закладу (установи) на один рік із збереженням присвоєних за результатами попередньої атестації кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання до проведення атестації в установлений строк. Керівник закладу (установи) здійснює таке подання до відповідної атестаційної комісії на підставі наданих педагогічним працівником підтверджувальних документів (листок тимчасової непрацездатності, документ про довгострокове відрядження (стажування) за межами області, за кордоном тощо).
 3. Педагогічний працівник, який в одному закладі (установі) має педагогічне навантаження з двох і більше навчальних дисциплін (предметів), проходить атестацію з урахуванням результатів роботи та педагогічних досягнень за кожною навчальною дисципліною (предметом), яку (який) він викладає. За результатами атестації такого педагогічного працівника приймається одне рішення про відповідність посаді та вимогам до кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) з урахуванням усіх досягнень.

У разі встановлення за результатами атестації факту відсутності або недостатності відповідних результатів та/або педагогічних досягнень за однією з навчальних дисциплін (предметів), що викладаються педагогічним працівником на одній посаді, керівник закладу (установи) за результатами атестації має право переглянути рішення щодо розподілу педагогічного навантаження за цією (цим) дисципліною (предметом) з наступного навчального періоду з дотриманням законодавства про працю.

Педагогічний працівник, який працює в одному закладі (установі) на різних посадах, проходить атестацію за кожною посадою окремо.

 1. Необхідною умовою проходження педагогічним працівником будь-якого виду атестації є підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Здобуття педагогічним працівником у міжатестаційний період нового ступеня вищої освіти за спеціальністю, що відповідає змісту його педагогічної (методичної) діяльності, визнається підвищенням кваліфікації.
 2. За результатами атестації визначається відповідність (невідповідність) педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються (підтверджуються) тарифний розряд, кваліфікаційна категорія, педагогічне звання відповідно до Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року N 1109, або відмовляється у їх присвоєнні (підтвердженні).
 3. Рішення атестаційної комісії про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді може бути підставою для його звільнення з роботи згідно з вимогами законодавства.

Наказ про звільнення працівника може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням вимог законодавства про працю.

 1. Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва або погодинної оплати праці, проходять атестацію згідно з законодавством на присвоєння (підтвердження):

кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) за кожним місцем роботи у порядку, визначеному цим Положенням;

педагогічних звань — за основним місцем роботи, крім випадків, коли основне місце роботи педагогічного працівника, який працює в закладі за сумісництвом, не пов’язане з педагогічною діяльністю на відповідній посаді. Присвоєння педагогічного звання визнається за тими місцями роботи, де працює педагогічний працівник на аналогічних посадах та якщо йому встановлена (встановлений) кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), необхідна (необхідний) для присвоєння педагогічного звання.

 1. У разі переведення педагогічного працівника в інший заклад (установу) на аналогічну посаду результати попередньої атестації визнаються за новим місцем роботи до проходження таким педагогічним працівником чергової або позачергової атестації у загальному порядку.
 2. У разі якщо особа атестувалася як педагогічний працівник в іншому закладі освіти при прийомі на роботу на аналогічну посаду кваліфікаційна категорія (тарифний розряд) такій особі встановлюється на підставі результатів останньої пройденої ним атестації на строк її дії.
 3. За педагогічним працівником, який перебував у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує додаткового домашнього догляду, — до досягнення дитиною шестирічного віку) та приступає до роботи за своєю посадою, зберігаються раніше присвоєні (підтверджені) кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педагогічне звання до проходження чергової атестації. Час перебування у відпустці по догляду за дитиною не входить до міжатестаційного періоду.
 4. Педагогічному працівнику, який призначається на відповідну посаду після перерви у педагогічній діяльності, присвоюються кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педагогічне звання, зазначені в атестаційному листі, наданому педагогічним працівником до проходження ним чергової або позачергової атестації. Строк від попередньої атестації до дати з призначення педагогічного працівника входить до міжатестаційного періоду. Якщо перерва у роботі педагогічного працівника на відповідній посаді становила понад три роки та/або строк його чергової атестації був пропущений, чергова атестація для підтвердження або присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання проводиться через один рік після призначення.
 5. Особи, призначені на посади педагогічних працівників відповідно дочастини п’ятої статті 58 Закону України «Про освіту», для продовження роботи на цих посадах проходять атестацію через рік після призначення. Подальша атестація таких педагогічних працівників проводиться у загальному порядку.
 6. Педагогічні працівники, які здобувають ступінь вищої мистецької освіти без відриву від педагогічної роботи в закладі (установі), проходять атестацію у загальному порядку.
 7. Успішне проходження педагогічним працівником сертифікації зараховується як проходження ним атестації і є підставою для присвоєння йому чергової кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).
 8. Не підлягають атестації педагогічні працівники, педагогічний стаж яких станом на 01 вересня поточного року становить менше двох років.
 9. Створення, склад та повноваження атестаційних комісій
 10. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників щороку до 10 вересня створюються атестаційні комісії:

у закладах (установах), у штаті яких працює десять і більше педагогічних працівників;

в органах управління (Міністерстві культури Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) (далі — органи управління), яким підпорядковані заклади (установи);

в Мінкультури.

 1. Атестація педагогічних працівників закладів (установ) зі статусом юридичної особи, у штаті яких працює менше десяти педагогічних працівників, може проводитися безпосередньо атестаційною комісією органу управління або у визначеному нею іншому закладі відповідного рівня.

Атестація педагогічних працівників методичних (науково-методичних) установ проводиться атестаційними комісіями органів управління.

Атестація педагогічних працівників Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти здійснюється атестаційною комісією Мінкультури.

 1. Атестаційна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

До складу атестаційної комісії закладу (установи) входять за посадами керівник та/або заступник керівника закладу (згідно з визначеними обов’язками), завідувачі відділів, відділень, голови предметно-циклових комісій, методичних об’єднань, керівники філій закладу (за наявності), представник відповідної профспілкової організації, а в разі її відсутності — інший представник трудового колективу. До атестаційної комісії закладу (установи) також можуть входити керівники (заступники керівника) або педагогічні працівники закладів (установ), педагогічні працівники яких проходять атестацію у цьому закладі відповідно до абзацу першого пункту 2 цього розділу.

До складу атестаційної комісії закладу (установи) можуть входити представник засновника або уповноваженого ним органу з числа посадових осіб та представник наглядової (піклувальної) ради закладу (за наявності).

 1. До складу атестаційної комісії, що створюється в органі управління та в Мінкультури, входить за посадою керівник структурного підрозділу з питань спеціалізованої освіти Мінкультури, керівник або спеціаліст структурного підрозділу з питань спеціалізованої мистецької освіти Міністерства культури Автономної Республіки Крим, керівник або заступник керівника структурного підрозділу з питань культури обласної, Київської та Севастопольської міських адміністрацій, представник (представники) методичної установи, який (які) має (мають) достатній професійний досвід та фахову освіту відповідного спрямування, керівники чи заступники керівників або керівники відділів (відділень, інших структурних підрозділів) закладів вищої та фахової передвищої освіти, підпорядковані відповідному органу управління, Мінкультури, а також можуть входити керівники мистецьких шкіл не більше однієї особи.

До атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників закладів вищої або фахової передвищої освіти та методичних установ не можуть входити представники мистецьких шкіл.

 1. До складу атестаційних комісій також входять за їх згодою представники громадських об’єднань, установчі документи яких передбачають діяльність у сфері культурно-мистецької освіти, представник профспілки (по одному представнику не більше ніж від двох громадських об’єднань).

До роботи атестаційних комісій за необхідності можуть залучатися представники юридичних служб органів управління або закладів (установ) з правом дорадчого голосу.

 1. Кількісний та персональний склад атестаційної комісії визначає керівник відповідного суб’єкта її утворення. Кількість членів атестаційної комісії не може становити менше п’яти осіб.
 2. Головою атестаційної комісії закладу (установи) є його керівник або заступник керівника (згідно з визначеними обов’язками), крім випадків, передбачених пунктом 9 цього розділу.

Головою атестаційної комісії органу управління, Мінкультури є відповідно керівник структурного підрозділу з питань спеціалізованої освіти Мінкультури, керівник структурного підрозділу з питань спеціалізованої мистецької освіти Міністерства культури Автономної Республіки Крим, керівник або заступник керівника структурного підрозділу з питань культури обласної, Київської та Севастопольської міських адміністрацій.

 1. Заступник голови та секретар атестаційної комісії закладу обираються на її першому засіданні, яке проводиться не пізніше ніж через два робочі дні після затвердження персонального складу атестаційної комісії.
 2. Керівник або заступник керівника закладу (установи) не може очолювати атестаційну комісію під час проходження ним атестації. У такому разі на засіданні атестаційної комісії обирається головуючий з числа членів атестаційної комісії, повноваження якого поширюються на роботу атестаційної комісії одноразово.
 3. Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, проходять атестацію на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.

Порядок голосування (відкрите чи таємне) при прийнятті рішень щодо атестації педагогічних працівників визначається на засіданні атестаційної комісії, що фіксується в протоколі. У разі проведення атестації педагогічного працівника в його присутності рішення про результати його атестації приймається таємним голосуванням.

 1. Голова атестаційної комісії:

розробляє графік проведення засідань атестаційної комісії та визначає кількість засідань атестаційної комісії відповідно до потреби;

веде засідання атестаційної комісії;

бере участь у голосуванні при прийнятті рішень атестаційної комісії, крім випадків, визначених пунктом 9 цього розділу;

підписує протоколи засідань атестаційної комісії;

підписує атестаційні листи, оформлені за результатами атестації педагогічних працівників.

 1. Секретар атестаційної комісії:

приймає та реєструє заяви педагогічних працівників щодо їх атестації, у тому числі заяви, надані в електронній формі;

приймає та зберігає атестаційні документи, у тому числі надані в електронній формі, до розгляду їх атестаційною комісією відповідно до графіка проведення атестації;

веде протоколи засідань атестаційної комісії;

оформлює атестаційні листи педагогічних працівників, які проходять атестацію;

підписує атестаційні листи;

повідомляє педагогічних працівників про необхідність присутності на засіданні атестаційної комісії під підпис.

 1. Атестаційна комісія:

на першому засіданні обирає заступника голови і секретаря атестаційної комісії та схвалює графік проведення засідань;

визначає адресу електронної пошти для подання атестаційних документів у електронному вигляді (за необхідності);

оприлюднює інформацію, визначену в абзацах другому — третьому цього пункту, шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті суб’єкта утворення атестаційної комісії, а також у закладах (установах);

приймає рішення про перенесення строку атестації педагогічного працівника на один рік у випадках, передбачених пунктом 7 розділу I цього Положення.

Рішення, прийняті на першому засіданні атестаційної комісії, оформлюються протоколом за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

 1. Атестаційна комісія закладу (установи):

вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;

приймає вмотивовані рішення про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні);

порушує клопотання перед атестаційною комісією органу управління, Мінкультури про позбавлення звання «Старший викладач» у разі встановлення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;

надає за необхідності рекомендації щодо підвищення якості роботи педагогічним працівникам, які атестуються.

 1. Атестаційна комісія органу управління:

вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні та/або методичні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;

приймає вмотивовані рішення про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «Старший викладач», «Викладач-методист» або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні);

розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій закладів (установ) та приймає вмотивовані рішення щодо задоволення чи відмови у задоволенні апеляцій у двотижневий строк від дати їх надходження;

розглядає клопотання атестаційної комісії закладу (установи) та приймає відповідне вмотивоване рішення щодо позбавлення звання «Старший викладач» у разі присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;

здійснює контроль за обґрунтованістю та вмотивованістю рішень відповідних атестаційних комісій закладів (установ), надає рекомендації щодо поліпшення їхньої роботи.

 1. Атестаційна комісія Мінкультури:

вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні та/або методичні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;

приймає вмотивовані рішення про відповідність педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «Старший викладач», «Викладач-методист» або про відмову у такому присвоєнні (підтвердженні);

розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій нижчого рівня та приймає вмотивовані рішення щодо задоволення чи відмови у задоволенні апеляцій у двотижневий строк від дати їх надходження;

розглядає клопотання атестаційної комісії закладу (установи) та приймає відповідне вмотивоване рішення щодо позбавлення звання «Старший викладач» у разі присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;

здійснює контроль за обґрунтованістю та вмотивованістю рішень відповідних атестаційних комісій нижчого рівня та надає рекомендації щодо поліпшення їхньої роботи.

 1. Рішення щодо позбавлення звання «старший викладач», передбачене абзацом п’ятим пункту 15 та абзацом п’ятим пункту 16 цього розділу, атестаційними комісіями органу управління, Мінкультури може бути прийняте тільки після розгляду апеляції педагогічного працівника на рішення атестаційної комісії закладу (установи) щодо позбавлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» (відповідного тарифного розряду), якщо така апеляція була подана. В іншому разі таке рішення може бути прийняте тільки після завершення строку подання апеляцій, передбаченого пунктом 1 розділу IV цього Положення.
 2. Керівник закладу (установи), органу управління, Мінкультури, де проводиться атестація педагогічних працівників, створює умови для роботи атестаційних комісій.

III. Строки та порядок проведення атестації

 1. Строки проведення атестації визначаються атестаційною комісією на її першому засіданні в межах строків, визначених цим Положенням.
 2. Не пізніше 10 червня керівник закладу (установи) своїм наказом затверджує список педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному календарному році. Із зазначеним наказом педагогічні працівники, які підлягають атестації, повинні бути ознайомлені під підпис не пізніше останнього робочого дня перед виходом у щорічну відпустку.
 3. Персональний склад атестаційних комісій має бути затверджений суб’єктами їх створення не пізніше 10 вересня.
 4. Педагогічні працівники, які підлягають атестації відповідно до цього Положення або які виявили бажання пройти позачергову атестацію на відповідність займаній посаді та для присвоєння (підтвердження) вищого тарифного розряду, кваліфікаційної категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», не пізніше 10 жовтня подають заяву про проходження атестації за формою згідно з додатком 2 до цього Положення, до якої додаються атестаційні документи:

лист самоаналізу педагогічного працівника з показниками професійної діяльності, педагогічних та/або методичних досягнень, отриманих педагогічним працівником у результаті педагогічної або методичної діяльності в міжатестаційний період відповідно до розділу V цього Положення, за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

документи, що підтверджують зазначені в листі самоаналізу результати роботи на посаді, педагогічні та/або методичні досягнення;

документи, що підтверджують проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації;

письмова згода на обробку персональних даних;

інші документи, визначені законодавством, та/або документи, які педагогічний працівник вважає необхідним надати, зокрема для підтвердження його педагогічних та/або методичних досягнень.

 1. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «Старший викладач», «Викладач-методист» заяви про проходження атестації та атестаційні документи, зазначені у пункті 4 цього розділу, подаються педагогічними працівниками до атестаційної комісії органу управління, Мінкультури не пізніше 15 жовтня.
 2. Якщо кінцевий строк розгляду атестаційних документів та прийняття рішення атестаційними комісіями припадає на вихідний або святковий день, він продовжується до наступного робочого дня.
 3. Педагогічний працівник, який підлягає атестації та який не надав атестаційні документи у визначений цим Положенням строк (крім випадків, передбачених пунктом 7 розділу I цього Положення), вважається таким, який не пройшов атестацію на відповідність займаній посаді.
 4. Заява про проходження атестації може бути подана до атестаційної комісії в електронній формі шляхом надсилання заяви та атестаційних документів (у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ — окремим файлом) на визначену атестаційною комісією адресу електронної пошти або у паперовому вигляді. Під час подання заяви та атестаційних документів у паперовій формі всі атестаційні документи мають бути подані також в електронному вигляді.
 5. Заяви педагогічних працівників про проходження атестації з доданими до них атестаційними документами реєструються секретарем атестаційної комісії та зберігаються в нього до розгляду на засіданнях атестаційної комісії.

Відмова педагогічному працівнику, який бажає пройти позачергову атестацію, в прийнятті та реєстрації його заяви про проходження атестації та атестаційних документів, а також відмова у розгляді атестаційних документів та проведенні позачергової атестації педагогічного працівника не допускаються, якщо документи подані педагогічним працівником з дотриманням вимог цього Положення.

 1. Атестаційна комісія вивчає подані документи на предмет повноти пакета документів і відповідності вимогам законодавства та цього Положення, у разі необхідності перевіряє їх достовірність та виносить вмотивоване рішення про результати атестації педагогічних працівників:

атестаційна комісія закладу (установи) — не пізніше 30 жовтня;

атестаційна комісія органу управління, Мінкультури — не пізніше 20 листопада.

 1. У разі виникнення в атестаційної комісії сумнівів щодо достовірності атестаційних документів або інших питань до педагогічного працівника, пов’язаних з його атестаційними документами, атестаційна комісія письмово запрошує такого педагогічного працівника на засідання для надання пояснень.

Письмове запрошення на засідання атестаційної комісії підписується її головою та не пізніше ніж за три робочі дні до проведення засідання вручається секретарем атестаційної комісії педагогічному працівнику під підпис.

У разі запрошення педагогічного працівника на засідання атестаційної комісії органу управління письмове запрошення надсилається на електронну адресу відповідного закладу (установи) у сканованому вигляді та поштовим відправленням з повідомленням про вручення не пізніше ніж за п’ять робочих днів до проведення засідання відповідної атестаційної комісії.

 1. Педагогічний працівник за бажанням може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду його атестаційних документів. Атестаційна комісія не має права відмовити педагогічному працівнику у задоволенні його бажання бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час його атестації.
 2. Керівник або інший представник закладу, педагогічні працівники якого атестуються атестаційною комісією іншого закладу, атестаційною комісією органу управління або атестаційною комісією Мінкультури, може представляти у зазначених комісіях інтереси педагогічних працівників, які атестуються, та оригінали поданих ними документів виключно за їх дорученням.
 3. У разі прийняття рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) педагогічному працівнику вищого тарифного розряду, кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» або «спеціаліст першої категорії» атестаційна комісія закладу (установи) атестує педагогічного працівника на відповідність кваліфікаційній категорії, якій відповідають його педагогічні досягнення.
 4. У разі прийняття рішення про відмову педагогічному працівнику в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» атестаційна комісія органу управління направляє атестаційні документи такого педагогічного працівника до закладу (установи), в якому (якій) він працює, для проведення його атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії, якій відповідають його педагогічні досягнення.
 5. Рішення атестаційної комісії про результати атестації педагогічних працівників оформлюються протоколом за формою згідно з додатком 4 до цього Положення, який підписують голова (головуючий на засіданні) атестаційної комісії, секретар.
 6. На підставі рішення атестаційної комісії закладу (установи) її секретар оформлює атестаційний лист за формою згідно з додатком 5 до цього Положення, до якого вноситься результат атестації педагогічного працівника. Атестаційний лист оформлюється у двох примірниках, які підписують голова (головуючий на засіданні) атестаційної комісії та секретар. Перший примірник атестаційного листа видається педагогічному працівнику, другий — додається до його особової справи.
 7. Рішення атестаційної комісії закладу (установи), в якому (якій) проходили атестацію педагогічні працівники іншого закладу (установи), атестаційної комісії органу управління та атестаційної комісії Мінкультури про результати атестації доводиться до відома керівника відповідного закладу (установи) не пізніше ніж через сім робочих днів з дня проведення останнього засідання атестаційної комісії шляхом надсилання витягу з протоколу засідання атестаційної комісії та атестаційних листів на електронну адресу відповідного закладу (установи) у сканованому вигляді та поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
 8. Атестаційні документи педагогічних працівників, які атестувалися в іншому закладі (установі), атестаційною комісією органу управління або атестаційною комісією Мінкультури, після прийняття атестаційною комісією рішення про результати атестації надсилаються до закладу (установи) за місцем роботи педагогічного працівника.
 9. Рішення атестаційної комісії вводиться в дію наказом керівника органу управління, Мінкультури, закладу (установи). Відповідний наказ має бути виданий не пізніше ніж через три робочі дні з дня прийняття рішення атестаційної комісії закладу (установи) або отримання документів, зазначених у пункті 15 цього розділу.

Педагогічні працівники повинні бути ознайомлені під підпис з наказом закладу (установи) про результати атестації протягом трьох робочих днів з дня його видання. Під час ознайомлення педагогічного працівника з наказом про результати атестації йому видається атестаційний лист.

Педагогічний працівник має право особисто ознайомитися з рішенням атестаційної комісії органу управління або атестаційної комісії Мінкультури про результати його атестації та отримати свій примірник атестаційного листа у секретаря відповідної атестаційної комісії під підпис.

 1. Примірники атестаційних листів зберігаються в закладі (установі) відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженогонаказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884.

Заява про атестацію, лист самостійного аналізу педагогічного працівника, витяг з протоколу з рішенням за результатами атестації та копії документів, що підтверджують проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації, зберігаються в особовій справі педагогічного працівника до наступної атестації.

 1. Оскарження рішень атестаційних комісій
 2. У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісії він має право подати апеляцію протягом десяти робочих днів з дня ознайомлення з наказом про результати атестації.
 3. Апеляція на рішення атестаційної комісії закладу (установи) подається педагогічним працівником до атестаційної комісії органу управління.

Апеляція на рішення атестаційної комісії органу управління подається педагогічним працівником до атестаційної комісії Мінкультури.

 1. Апеляція подається у письмовій формі, до якої мають входити такі документи:

апеляційна заява за формою згідно з додатком 6 до цього Положення;

копія атестаційного листа з зазначеним рішенням відповідної атестаційної комісії;

атестаційні документи, що подавалися на атестацію;

згода на обробку персональних даних.

 1. Апеляція може подаватися в електронній формі шляхом надсилання зазначених у пункті 3 цього розділу документів (у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ — окремим файлом) на визначену відповідною атестаційною комісією адресу електронної пошти або у паперовій формі. Під час подання апеляції у паперовій формі всі документи мають бути подані також в електронному вигляді.
 2. Атестаційна комісія органу управління виносить рішення щодо розгляду апеляції педагогічного працівника на рішення атестаційної комісії закладу (установи) про задоволення або відмову у задоволенні апеляції протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження апеляції. При розгляді апеляції педагогічного працівника до складу атестаційної комісії не може входити особа, яка приймала рішення, що оскаржується.

У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісії щодо розгляду його апеляції він може оскаржити це рішення до суду.

 1. Рішення атестаційної комісії з розгляду апеляцій оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар атестаційної комісії.

Витяг з протоколу щодо розгляду апеляцій, оформлений згідно з додатком 7 до цього Положення, протягом семи робочих днів надсилається педагогічному працівнику за місцем його роботи та керівнику відповідного закладу (установи).

Керівник закладу (установи) вводить в дію рішення про апеляцію, що задоволена, шляхом видання відповідного наказу, з яким педагогічний працівник повинен бути ознайомлений під підпис.

 1. Керівник закладу (установи), не згодний з рішенням атестаційної комісії про результати атестації педагогічного працівника, має право звернутися з апеляцією до атестаційної комісії органу управління або атестаційної комісії Мінкультури відповідно до їх компетенції. У такому разі керівник надає відповідній атестаційній комісії, яка проводила атестацію педагогічного працівника, заяву про апеляцію з документами, що підтверджують викладені в ній факти.

Педагогічний працівник, щодо результатів атестації якого керівником закладу (установи) подана апеляція, на вимогу атестаційної комісії, до якої подана апеляція, надає свої атестаційні документи.

Атестаційна комісія розглядає апеляцію в порядку, визначеному пунктами 5, 6 цього розділу.

Керівник закладу (установи), який подав апеляцію, та педагогічний працівник, щодо якого подана апеляція, мають право бути присутніми на засіданні відповідної атестаційної комісії з розгляду апеляції.

 1. Оплата праці працівників з урахуванням результатів атестації здійснюється з 01 січня календарного (фінансового) року, наступного за роком, в якому відбулася атестація, з обов’язковим проведенням перерахунку з дня прийняття рішення атестаційною комісією про підвищення тарифного розряду, кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання. Оплата праці з урахуванням результатів атестації у разі зниження кваліфікаційної категорії або скасування педагогічного звання здійснюється з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.
 2. Трудові спори з питань звільнення з роботи педагогічних працівників за результатами атестації вирішуються відповідно до трудового законодавства.
 3. Умови, критерії та результативні показники, які враховуються при визначенні відповідності педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури займаній посаді, присвоєнні тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій, педагогічних звань
 4. Загальні умови визначення відповідності педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури займаній посаді, присвоєння тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій, педагогічних звань
 5. Особі вперше присвоюються тарифний розряд, кваліфікаційна категорія відповідно до її освітньої та/або професійної кваліфікації:

тарифний розряд — молодший бакалавр (молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю, що відповідає навчальній дисципліні (для концертмейстера — за спеціальністю «Музичне мистецтво»);

кваліфікаційна категорія «спеціаліст» — магістр/спеціаліст за спеціальністю, що відповідає навчальній дисципліні та/або напряму методичної роботи (для концертмейстера — за спеціальністю «Музичне мистецтво»).

 1. Присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) здійснюється послідовно на підставі щорічного внутрішнього моніторингу якості освіти та самостійного аналізу роботи педагогічного працівника.

Для підтвердження, присвоєння чергової кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або педагогічного звання педагогічний працівник має підтвердити відповідність займаній посаді та досягти обов’язкових мінімальних результативних показників роботи за відповідними критеріями, визначеними у цьому розділі.

У разі виконання протягом п’ятирічного міжатестаційного періоду результативних показників, вищих за результативні показники чергової кваліфікаційної категорії, педагогічний працівник може атестуватися на присвоєння кваліфікаційної категорії, якій відповідають його результативні показники незалежно від черговості.

 1. Педагогічні працівники, які працюють на посадах викладачів, концертмейстерів, майстрів виробничого навчання і не мають вищої освіти освітнього ступеня магістра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, атестуються на відповідність посаді та встановлення відповідного тарифного розряду.
 2. Критерії та результативні показники відповідності педагогічного працівника займаній посаді
 3. Як критерії відповідності займаній посаді враховуються освітня та/або професійна кваліфікація педагогічного працівника, а також такі відповідні результативні показники роботи, яких він досяг у міжатестаційний період.
 4. Результативними показниками є:

1) дотримання:

правил внутрішнього трудового розпорядку;

вимог статті 7 Закону України «Про освіту» щодо мови освітнього процесу;

2) наявність оформленої належним чином навчальної та/або службової (методичної) документації;

3) участь у:

засіданнях педагогічної ради закладу, відповідного відділу (відділення, предметно-циклової комісії) або у засіданнях методичної ради установи (для методистів);

методичних заходах, що проводяться у закладі (установі) та методичних об’єднаннях різного рівня (міські, районні, обласні, всеукраїнські), діяльність яких спрямована на обмін педагогічним та/або методичним досвідом, як слухач або доповідач (щороку не менш як 2 заходи);

4) підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін, які він викладає, або за напрямами методичної роботи (для методистів), у тому числі з інших спеціальностей або видів діяльності, пов’язаних з його роботою (протягом міжатестаційного періоду — 5 заходів, з них: 1 захід обсягом 60 академічних годин, що відповідає 2 кредитам Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Додатковим результативним показником, який враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є факт проходження підвищення кваліфікації з інших від фаху викладання (діяльності) спеціальностей, пов’язаних з процесом викладання навчальної дисципліни (педагогіка, психологія, інформаційно-комп’ютерні технології, управління часом тощо);

5) відсутність або наявність (кількість) конфліктів у колективі (класі, групі), пов’язаних з професійною діяльністю, роль у них педагогічного працівника (запобігання конфліктам (нейтралізація негативних дій конфліктних осіб), участь у конфлікті, ініціювання конфлікту);

6) оцінка освітнього процесу за кожною навчальною дисципліною (предметом) здобувачами освіти, їхніми батьками або іншими законними представниками за результатами щорічного добровільного опитування у межах внутрішнього моніторингу якості освіти (застосовується для оцінювання педагогічних працівників, які ведуть викладацьку та/або концертмейстерську діяльність).

 1. Критерії та обов’язкові мінімальні результативні показники роботи педагогічних працівників, які враховуються при підтвердженні, присвоєнні кваліфікаційних категорій
 2. Для викладачів:

критеріями та результативними показниками, які враховуються при підтвердженні, присвоєнні кваліфікаційних категорій у міжатестаційний період (педагогічними досягненнями), є:

1) реалізація змісту, форм, методів і засобів навчального процесу:

«спеціаліст» заняття проводяться за типовою навчальною програмою, реалізується весь набір методів, прийомів, засобів навчання для конкретної навчальної дисципліни;
«спеціаліст другої категорії» заняття проводяться за типовою навчальною програмою, реалізується весь набір методів, прийомів, засобів навчання для конкретної навчальної дисципліни, частково застосовуються елементи інших методик (методи, прийоми, засоби, елементи навчального репертуару);
«спеціаліст першої категорії» заняття проводяться з широким застосуванням елементів різних методик (методи, прийоми, засоби, елементи навчального репертуару), розробляється педагогічна проблема, яка потребує вирішення;
«спеціаліст вищої категорії» розроблено власний метод викладання (прийом, засіб, навчальний репертуар), спрямований на вирішення педагогічної проблеми та підвищення якості культурно-мистецької освіти, нові підходи до навчання і розвитку здобувачів освіти, які мають доведену ефективність.

За відсутності результативних показників за цим критерієм враховуються показники щодо фактів викладання, проведення майстер-класів на міжнародних заходах в Україні та за її межами, у тому числі на запрошення іноземних закладів освіти, самостійне рецензування навчальних програм, підручників, посібників, створених педагогічними працівниками закладів культурно-мистецької освіти відповідного рівня.

Додатковими результативними показниками, які враховуються при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є:

застосування комп’ютерних технологій та/або сучасниих технічних засобів під час проведення аудиторних занять — від 10 % часу, передбаченого робочою навчальною програмою з дисципліни викладання;

забезпечення (організація) відвідування здобувачами освіти культурно-мистецьких заходів, інших мистецьких акцій (концертів, вистав, виставок тощо), пов’язаних зі змістом мистецької освіти, передбаченим навчальною програмою як у межах уроків (занять), так і в позаурочний час;

2) кількість здобувачів освіти з числа тих, кого він навчає, які:

досягли навчальних результатів, визначених навчальною програмою за підсумками відповідних років навчання (не застосовується для оцінювання викладачів культурно-мистецьких коледжів), від загальної кількості здобувачів, які навчаються у класі відповідного викладача:

«спеціаліст» 50 %;
«спеціаліст другої категорії» 60 %;
«спеціаліст першої категорії» 70 %;
«спеціаліст вищої категорії» 80 %;

завершили повний курс навчання, передбачений освітньою програмою або типовим навчальним планом (не застосовується для оцінювання викладачів культурно-мистецьких коледжів, а також викладачів мистецьких шкіл, які викладають теоретичні дисципліни, ведуть групові заняття, що не є фахом, або навчальні дисципліни, що викладаються як предмет за вибором, факультатив тощо (варіативна складова освітньої програми)), від загальної кількості здобувачів, які навчаються у класі відповідного викладача:

«спеціаліст» 60 %;
«спеціаліст другої категорії» 70 %;
«спеціаліст першої категорії» 80 %;
«спеціаліст вищої категорії» 90 %;

регулярно відвідують заняття (для викладачів мистецьких шкіл, які викладають теоретичні дисципліни, ведуть групові заняття, що не є фахом, або навчальні дисципліни, що викладаються як предмет за вибором, факультатив тощо (варіативна складова освітньої програми)), від загальної кількості здобувачів, які вивчають відповідну навчальну дисципліну:

«спеціаліст» 60 %;
«спеціаліст другої категорії» 70 %;
«спеціаліст першої категорії» 80 %;
«спеціаліст вищої категорії» 90 %;

взяли участь у культурологічних заходах, проектах, наукових, науково-практичних конференціях від загальної кількості здобувачів, які вивчають відповідну навчальну дисципліну (для викладачів культурологічних спеціальностей коледжів, не застосовується для оцінювання викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих шкіл-інтернатів):

«спеціаліст» 20 %;
«спеціаліст другої категорії» 30 %;
«спеціаліст першої категорії» 40 %;
«спеціаліст вищої категорії» 50 %.

Додатковими результативними показниками, які враховуються при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є наявність випускників, які:

продовжили навчання в закладі за освітніми програмами наступного підрівня початкової мистецької освіти (тільки для викладачів мистецьких шкіл);

вступили до закладів профільної, фахової передвищої або вищої освіти за спеціальностями, які вимагають демонстрування під час вступу компетентностей у сфері відповідного виду мистецтва;

працевлаштовані після випуску і пропрацювали три і більше років за отриманою спеціальністю (для викладачів культурно-мистецьких коледжів);

3) кількість публічних виступів кожного здобувача освіти (сольних або у складі колективу) або демонстрацій його творів на культурно-мистецьких заходах, не враховуючи контрольні заходи (для викладачів мистецьких спеціальностей):

«спеціаліст» 1 у закладі / населеному пункті;
«спеціаліст другої категорії» 1 у закладі / населеному пункті / районі;
«спеціаліст першої категорії» 1 у закладі / населеному пункті / районі, області (місті Києві);
«спеціаліст вищої категорії» 1 у закладі / населеному пункті / районі / області (місті Києві) / за кордоном.

Додатковим результативним показником, що враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є наявність здобувачів, які стали переможцями (лауреатами, дипломантами) учнівських або студентських мистецьких, у тому числі виконавських конкурсів.

 1. Для концертмейстерів:

критеріями та результативними показниками, які враховуються при підтвердженні, присвоєнні чергової кваліфікаційної категорії, досягнутими концертмейстером за міжатестаційний період (педагогічні досягнення), є:

1) рівень володіння:

навчальним репертуаром та/або навичками музичної імпровізації (для концертмейстерів, що супроводжують джазових та естрадних виконавців);

специфікою, прийомами супроводу сольного (колективного) виконавства (відповідно до спеціалізації виконавця);

2) рівень творчого контакту зі здобувачами освіти та застосування прийомів ансамблевої взаємодії зі здобувачем (колективом);

3) кількість публічних виступів здобувачів освіти (сольних або в колективі), які супроводжував концертмейстер під час культурно-мистецьких заходів відповідного рівня (не застосовується для концертмейстерів відділів/відділень хореографії, концертмейстерів хору, вокалістів тощо, публічні виступи яких не вимагають супроводу концертмейстера):

«спеціаліст» 50 % у закладі;
«спеціаліст другої категорії» 60 % у закладі / населеному пункті / районі;
«спеціаліст першої категорії» 70 % у закладі / населеному пункті / районі / області (місті Києві);
«спеціаліст вищої категорії» 90 % у закладі / населеному пункті / районі / області (місті Києві) / за кордоном;

4) супроводження лауреатів (переможців) учнівських або студентських виконавських конкурсів (не застосовується для концертмейстерів відділів хореографії, концертмейстерів хору, вокалістів тощо, публічні виступи яких не вимагають супроводу концертмейстера):

«спеціаліст» не вимагається;
«спеціаліст другої категорії» переможці шкільних або міських, районних конкурсів;
«спеціаліст першої категорії» переможці (дипломанти) обласних або відкритих обласних конкурсів;
«спеціаліст вищої категорії» переможці (лауреати, дипломанти) всеукраїнських або міжнародних конкурсів;

5) забезпечення спільно з викладачем досягнення навчальних результатів, визначених навчальною програмою за підсумками відповідних років навчання (не застосовується для оцінювання викладачів культурно-мистецьких коледжів), від загальної кількості здобувачів, які навчаються в класі відповідного викладача:

«спеціаліст» 50 %;
«спеціаліст другої категорії» 60 %;
«спеціаліст першої категорії» 70 %;
«спеціаліст вищої категорії» 80 %.
 1. Для майстра виробничого навчання:

критеріями та результативними показниками, які враховуються при підтвердженні, присвоєнні кваліфікаційних категорій, досягнутими майстром виробничого навчання в міжатестаційний період (педагогічні досягнення), є:

1) реалізація змісту, форм, методів і засобів навчального процесу:

«спеціаліст» заняття проводяться за типовою навчальною програмою, реалізується весь набір методів, прийомів, засобів виробничого навчання для конкретної навчальної дисципліни;
«спеціаліст другої категорії» заняття проводяться за типовою навчальною програмою, реалізується весь набір методів, прийомів, засобів виробничого навчання для конкретної навчальної дисципліни, частково застосовуються елементи інших методик (методи, прийоми, засоби, техніки);
«спеціаліст першої категорії» заняття проводяться з широким застосуванням елементів різних методик (методи, прийоми, засоби, техніки), розробляється педагогічна проблема, яка потребує вирішення;
«спеціаліст вищої категорії» розроблено власний метод викладання (прийом, засіб, техніка), спрямований на вирішення педагогічної проблеми та підвищення якості культурно-мистецької освіти, нові підходи до навчання й розвитку здобувачів освіти, які мають доведену ефективність.

За відсутності результативних показників за цим критерієм враховуються показники щодо фактів викладання, проведення майстер-класів на міжнародних заходах в Україні та за її межами, у тому числі на запрошення іноземних закладів освіти.

Додатковими результативними показниками, які враховуються при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є:

застосування комп’ютерних технологій та/або сучасних технічних засобів під час проведення аудиторних занять — від 10 % часу, передбаченого робочою навчальною програмою з дисципліни викладання;

активна участь у організації та проведенні мистецьких акцій, пов’язаних зі змістом мистецької освіти, передбаченим навчальною програмою дисципліни, яку він викладає;

2) мінімальна кількість здобувачів освіти з числа тих, кого він навчає, які:

досягли навчальних результатів, визначених навчальною програмою у відповідному році навчання, від загальної кількості здобувачів, які навчаються у класі відповідного майстра виробничого навчання:

«спеціаліст» 60 %;
«спеціаліст другої категорії» 70 %;
«спеціаліст першої категорії» 80 %;
«спеціаліст вищої категорії» 90 %;

регулярно відвідують заняття з навчальної дисципліни, яку він викладає, від загальної кількості здобувачів, які вивчають відповідну навчальну дисципліну:

«спеціаліст» 90 %;
«спеціаліст другої категорії» 90 %;
«спеціаліст першої категорії» 90 %;
«спеціаліст вищої категорії» 100 %.

Додатковим результативним показником, що враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є наявність випускників, які вступили до закладів професійної, фахової передвищої або вищої освіти за спеціальностями, які вимагають демонстрування під час вступу компетентностей у сфері відповідного виду мистецтва;

3) кількість демонстрацій творів кожного здобувача освіти на культурно-мистецьких заходах, не враховуючи контрольні заходи:

«спеціаліст» 1 у закладі / населеному пункті / районі;
«спеціаліст другої категорії» 1 у закладі / населеному пункті;
«спеціаліст першої категорії» 1 у закладі / населеному пункті / районі;
«спеціаліст вищої категорії» 1 у закладі / населеному пункті / районі, області (місті Києві).

Додатковим результативним показником, що враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є наявність здобувачів, які стали переможцями (лауреатами, дипломантами) учнівських або студентських мистецьких, у тому числі виконавських конкурсів.

Додатковими результативними показниками, які враховуються при оцінюванні роботи педагогічного працівника, також є:

сольне (індивідуальне) виконавство або виставкова діяльність на заходах для здобувачів освіти відповідного закладу та/або на заходах, що проводяться в межах популяризації закладу в громаді, регіоні, країні, за кордоном;

перемоги на професійних виконавських та інших мистецьких конкурсах всеукраїнського та/або міжнародного рівня;

інша професійна мистецька діяльність, спрямована на розвиток майстерності педагогічного працівника;

участь у якості доповідача у наукових, науково-практичних, науково-методичних конференціях з питань розвитку мистецтва, культурно-мистецької освіти тощо.

Досягнення таких додаткових результативних показників не може перевищувати 5 % від загальної суми балів, отриманих відповідним педагогічним працівником за виконання умов, критеріїв та результативних показників, визначених цим розділом.

Педагогічні працівники, які працюють на посадах завідувача навчально-виробничої (навчальної) майстерні, завідувача відділу (відділення) та інших посадах педагогічних працівників, які не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій, атестуються на відповідність посаді з урахуванням вимог, визначених главою 2 цього розділу. Для встановлення певних тарифних розрядів викладачам, концертмейстерам або майстрам виробничого навчання, які не мають вищої освіти спеціаліста або магістра, враховується відповідність критеріям та обов’язковим мінімальним результативним показникам, передбаченим у пунктах 1 — 3 цього розділу, для присвоєння кваліфікаційних категорій, яким установлюються відповідні тарифні розряди.

 1. Для методистів:

критеріями та результативними показниками, які враховуються при підтвердженні, присвоєнні чергової кваліфікаційної категорії методистам, є:

1) для кваліфікаційної категорії «спеціаліст»:

здійснення координації методичної діяльності педагогічних працівників закладу або закладів мистецької освіти відповідно до напряму методичної роботи — згідно з щорічними планами роботи;

ведення моніторингу навчально-методичного забезпечення закладу/закладів культурно-мистецької освіти — згідно з щорічними планами роботи;

планування та організація роботи, забезпечення проведення методичних комісій, робочих груп з розроблення освітніх та навчальних програм, іншого навчально-методичного забезпечення — згідно з щорічними планами роботи;

2) для кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»:

досягнення показників за критеріями, визначеними підпунктом 1 цього пункту;

ведення моніторингу впровадження стандартів, типових освітніх програм початкової, профільної, фахової передвищої культурно-мистецької освіти — згідно з щорічними планами роботи;

участь у плануванні та проведенні методичних, навчально-методичних заходів (семінарів, засідань за круглим столом, конференцій, конкурсів навчальних програм) за напрямом методичної роботи — 5 заходів;

3) для кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»:

досягнення показників за критеріями, визначеними підпунктами 1, 2 цього пункту;

участь у розробленні стандартів фахової передвищої мистецької освіти, типових навчальних програм початкової, профільної та фахової передвищої освіти мистецької освіти, у тому числі інклюзивної мистецької освіти початкового рівня, систем внутрішнього моніторингу якості культурно-мистецької освіти — згідно з щорічними планами роботи;

4) для кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:

досягнення показників за критеріями, визначеними підпунктами 1 — 3 цього пункту;

підготовка на підставі самостійного вивчення та узагальнення рекомендацій щодо впровадження (застосування) передового педагогічного, у тому числі зарубіжного, досвіду викладання навчальних дисциплін у закладах культурно-мистецької освіти відповідно до напряму своєї методичної роботи (враховується наявність таких рекомендацій та підтвердження їх застосування). За відсутності результативних показників за цим критерієм враховуються показники щодо фактів розроблення авторського педагогічного методу (прийому, засобу), або навчальної програми, або методичних рекомендацій тощо, що пройшли зовнішню незалежну експертизу та використовуються в освітньому процесі закладів культурно-мистецької освіти відповідного рівня;

надання практичної допомоги суб’єктам мистецько-освітньої діяльності з питань планування, організації та провадження методичної діяльності (враховується кількість відповідних консультацій, наданих методистом за міжатестаційний період). Додатковим результативним показником, який враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є самостійне рецензування навчальних програм, підручників, посібників, створених педагогічними працівниками закладів культурно-мистецької освіти;

самостійна організація та проведення трьох методичних та/або навчально-методичних заходів (семінари, засідання за круглим столом, конференції, конкурси навчальних програм) за напрямом методичної роботи. Додатковим результативним показником, що враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є проведення занять з підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідного напряму.

У закладах (установах), у штатному розписі яких визначені посади методистів із зазначенням кваліфікаційних категорій «методист», «методист II категорії», «методист I категорії», «методист вищої категорії», педагогічні працівники, які їх займають, атестуються на відповідність посадам з урахуванням критеріїв, визначених цією главою, для еквівалентних кваліфікаційних категорій.

 1. Умови, критерії та обов’язкові мінімальні результативні показники роботи педагогічних працівників, які враховуються при присвоєнні, підтвердженні педагогічних звань
 2. Педагогічне звання «Старший викладач» присвоюється, підтверджується педагогічному працівнику, якому попередньо присвоєно або підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії», або педагогічному працівнику, який не має вищої освіти ступеня магістра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та який має встановлений вищий тарифний розряд і результативні показники, досягнуті ним у міжатестаційний період, за такими критеріями (педагогічні досягнення):

1) надання практичної допомоги викладачам за місцем роботи (наставництво) відповідно до річних планів роботи. За відсутності результативних показників за цим критерієм враховуються наявність та кількість випускників, які вступили до закладів спеціалізованої передвищої або вищої мистецької освіти та/або працевлаштувалися за отриманою спеціальністю і пропрацювали три і більше років (для викладачів культурно-мистецьких коледжів);

2) організація і проведення:

трьох заходів згідно з планом роботи методичного об’єднання закладу та/або методичних об’єднань міського/районного/обласного рівня;

трьох мистецько-освітніх заходів (концерти, виставки, конкурси, вистави, олімпіади тощо), спрямованих на досягнення здобувачами освіти результатів, передбачених навчальною програмою.

У разі наявності у штатних розписах культурно-мистецьких коледжів посад старшого викладача педагогічні працівники, які займають ці посади, атестуються на відповідність посаді з виконанням критеріїв та результативних показників, визначених цим розділом.

 1. Педагогічне звання «Викладач-методист» присвоюється педагогічному працівнику, якому попередньо присвоєно або підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та який має результативні показники за такими критеріями:

1) розроблення власного (авторського) методу, прийому тощо, спрямованого на вирішення конкретної педагогічної проблеми, реалізацію індивідуального підходу до здобувачів освіти для більш ефективного досягнення ними результатів, передбачених навчальною програмою, або упорядкування (створення) навчального репертуару з дисципліни, яку викладає, або створення авторської постановки учнівської (студентської) вистави, балету, спрямованих на демонстрування здобувачами досягнутих результатів навчання, або розроблення навчального підручника/посібника, навчальної програми, створення авторської методики викладання навчальної дисципліни (далі — методичне досягнення);

2) впровадження та ефективне використання власного методичного досягнення у педагогічній діяльності;

3) підтвердження впровадження та ефективності застосування (результат) власного методичного досягнення, отримання позитивних фахових експертних висновків від двох і більше зовнішніх незалежних експертів;

4) проведення трьох і більше заходів, спрямованих на поширення власного методичного досягнення та досягнутих результатів роботи з його застосуванням у професійному середовищі (виступи на методичних заходах, конференціях, майстер-класи, тренінги тощо).

 1. Педагогічне звання «Викладач-методист» підтверджується педагогічному працівнику, який має підтверджену кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та результативні показники за такими критеріями:

1) участь у розробленні освітніх, навчальних програм, у тому числі типових, створення методичних рекомендацій з викладання предмету тощо;

2) проведення майстер-класів, інших заходів з поширення власного методичного досягнення, інших методик викладання, в тому числі в межах підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідної спеціалізації;

3) участь у заходах, що проводяться в межах школи молодого викладача (відповідно до річних планів роботи).

За цими критеріями враховується кількість заходів, до яких залучався педагогічний працівник.

За відсутності показників за критерієм, визначеним у підпункті 3 цього пункту, враховуються наявність та кількість випускників, які працевлаштовані після випуску і пропрацювали три і більше років за отриманою спеціальністю.

 1. Педагогічне звання «Майстер виробничого навчання II категорії» присвоюється, підтверджується педагогічному працівнику, якому попередньо присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», або педагогічному працівнику, який не має вищої освіти ступеня магістра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та який має результативні показники, досягнуті ним у міжатестаційний період, за такими критеріями:

1) надання практичної допомоги викладачам за місцем роботи (наставництво) відповідно до річних планів роботи;

2) навчання здобувачів, які вступили до закладів спеціалізованої передвищої або вищої мистецької освіти, що вимагають при вступі демонстрування мистецьких виконавських компетентностей;

3) стаж педагогічної роботи — п’ять років.

 1. Педагогічне звання «Майстер виробничого навчання I категорії» присвоюється, підтверджується педагогічному працівнику, якому попередньо присвоєно або підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», або педагогічному працівнику, який не має вищої освіти ступеня магістра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та який має результативні показники, досягнуті ним у міжатестаційний період, за такими критеріями:

1) надання практичної допомоги викладачам за місцем роботи (наставництво) відповідно до річних планів роботи;

2) навчання здобувачів, які вступили до закладів спеціалізованої передвищої або вищої мистецької освіти, що вимагають при вступі демонстрування мистецьких виконавських компетентностей;

3) стаж педагогічної роботи — вісім років.

 

Начальник відділу
мистецької і художньої освіти
Т. Колос

 

Додаток 1
до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури
(пункт 13 розділу II)

ПРОТОКОЛ N 1
засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників

___________________________________________________________________________________________________________
(найменування закладу (установи) освіти, органу управління сфери культури)

«___» ____________ 20__ року
Присутні: ________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________
(прізвище, ініціали)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання заступника голови та секретаря атестаційної комісії.

2. Схвалення графіка проведення засідань атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників у 20__ році.

3. Визначення офіційної адреси електронної пошти для надсилання документів у електронній формі (для атестаційних комісій закладів, у яких атестуються педагогічні працівники інших закладів відповідно до пункту 4 розділу III Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 12 липня 2018 N 628, а також для атестаційних комісій при органах управління та при Міністерстві культури України).

СЛУХАЛИ: про кандидатури для обрання заступника голови та секретаря атестаційної комісії.

ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови атестаційної комісії ___________________________;

обрати секретарем атестаційної комісії ___________________________________

СЛУХАЛИ: про графік проведення засідань атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників.
ВИРІШИЛИ: схвалити графік проведення засідань атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників у 20__ році.
СЛУХАЛИ: про визначення офіційної адреси електронної пошти для надсилання документів у електронній формі.
ВИРІШИЛИ: визначити офіційну адресу електронної пошти для надсилання документів у електронній формі _____________________________________________________
СЛУХАЛИ: _____________________________________________________________________
ВИРІШИЛИ: _____________________________________________________________________

 

Голова атестаційної комісії ____________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ініціали)
Секретар ____________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 2
до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури
(пункт 4 розділу III)

Голові атестаційної комісії
_______________________________________
(найменування закладу (установи), органу управління)
_______________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

ЗАЯВА

Прошу провести чергову (позачергову) атестацію у 20__ році.

Повідомляю про себе такі дані:

дата проходження та результати попередньої атестації;

освіта (вища/фахова передвища/середня спеціальна);

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти (молодший спеціаліст/бакалавр/спеціаліст/магістр);

заклад вищої (фахової передвищої, середньої спеціальної) освіти, де виданий диплом про освіту;

спеціальність, зазначена в дипломі;

кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до диплома);

стаж педагогічної роботи;

посада, за якою атестується (яку займає) заявник;

навчальна дисципліна (навчальні дисципліни), яку (які) викладає заявник (для викладачів та майстрів виробничого навчання).

«___» ____________ 20__ року ___________________
(підпис)

Примітка. Заява заповнюється для проходження атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та присвоєння (підтвердження) педагогічного звання окремо.

 

Додаток 3
до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури
(пункт 4 розділу III)

ЛИСТ САМОАНАЛІЗУ
педагогічного працівника

_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу (установи) освіти)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ініціали особи, що атестується)
для атестації на присвоєння (підтвердження)
_____________________________________________________________________________________
(зазначити посаду, кваліфікаційну категорію або педагогічне звання)

 

N з/п Назва критерію Показник, якого досягнуто педагогічним працівником за міжатестаційний період Сума балів
Примітка. Лист самоаналізу заповнюється для проходження атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та присвоєння (підтвердження) педагогічного звання окремо.

 

Додаток 4
до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури
(пункт 16 розділу III)

ПРОТОКОЛ N ___
засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників

_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу (установи) освіти, органу управління сфери культури)

«___» ____________ 20__ року
Присутні: ________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________
(прізвище, ініціали)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення атестації педагогічних працівників (список додається).

Атестаційна комісія розглянула атестаційні документи педагогічних працівників, надані для проходження атестації у 20__ році, і вирішила1:

1. Визнати такими, що відповідають/не відповідають займаним посадам, і присвоїти/підтвердити (відмовити у присвоєнні/підтвердженні) кваліфікаційні категорії (тарифні розряди, педагогічні звання)1 таким працівникам: ____________________________________________________________

2. Направити атестаційні документи педагогічного працівника
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
до закладу (установи) освіти за місцем роботи для проведення його атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії, якій відповідають його педагогічні досягнення2.

____________
1 Рішення фіксуються за кожною кваліфікаційною категорією, тарифним розрядом та педагогічним званням окремо.

2 Зазначається в разі відмови у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії».

 

Голова атестаційної комісії ____________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ініціали)
Секретар ____________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 5
до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури
(пункт 17 розділу III)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ1

1. Прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника.

2. Дата подання атестаційних документів.

3. Освіта (вища / фахова передвища / середня спеціальна).

4. Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти (молодший спеціаліст/бакалавр/спеціаліст/магістр).

5. Заклад вищої (фахової передвищої, середньої спеціальної) освіти, де виданий диплом про освіту.

6. Спеціальність, зазначена у дипломі.

7. Кваліфікація, зазначена в дипломі (в додатку до диплома).

8. Стаж педагогічної роботи.

9. Посада, за якою атестується (яку займає) заявник.

10. Навчальна дисципліна (навчальні дисципліни), яку (які) викладає заявник (для викладачів та майстрів виробничого навчання).

11. Дата проходження та результати попередньої атестації.

Рішення атестаційної комісії (залежно від суб’єкта утворення та предмета атестації)
_____________________________________________________________________________________:
(найменування закладу (установи) освіти)
атестувати ____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника)
як такого, що __________________________________________________________ займаній посаді2,
(відповідає/не відповідає (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________
(присвоїти / підтвердити / відмовити в присвоєнні / відмовити в підтвердженні (необхідне зазначити)3:
_____________________________________________________________________________________

Присвоїти кваліфікаційну категорію (необхідне зазначити)4.

Направити атестаційні документи педагогічного працівника _______________________________ до
(прізвище, ім’я, по батькові)
закладу (установи) освіти за місцем роботи для проведення його атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії, якій відповідають його педагогічні досягнення5.

____________
1 Атестаційний лист оформлюється окремо для атестації на присвоєння тарифного розряду, кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та за окремими посадами.

2 Крім випадків присвоєння педагогічного звання.

3 Заповнюється тільки та позиція, яка відповідає предмету атестації педагогічного працівника.

4 Заповнюється в разі відмови у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії».

5 Заповнюється в разі відмови у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

 

Голова атестаційної комісії ____________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ініціали)
Секретар ____________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ініціали)
М. П. «___» ____________ 20__ року
Атестаційний лист одержав «___» ____________ 20__ року ____________
(підпис)

 

Додаток 6
до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури
(пункт 3 розділу IV)

Голові атестаційної комісії
_______________________________________
(найменування закладу (установи), органу управління)
_______________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

ЗАЯВА

Прошу розглянути мої атестаційні документи в порядку апеляції на рішення атестаційної комісії
_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу (установи) освіти чи органу управління,
щодо рішення якого подається апеляція)
про __________________________________________________________________________________
(вказати рішення атестаційної комісії, на яке подається апеляція,
_____________________________________________________________________________________
зазначене в атестаційному листі)
_____________________________________________________________________________________До заяви додаю:копію атестаційного листа з рішенням атестаційної комісії на ____ арк.;атестаційні документи на ____ арк.
«___» ____________ 20__ року ___________________
(підпис)

 

Додаток 7
до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури
(пункт 6 розділу IV)

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ N ___
засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників

____________________________________________________________________
(найменування закладу (установи) освіти, органу управління сфери культури)

Атестаційна комісія розглянула атестаційні документи
_____________________________________________________________________________________,
надані в порядку апеляції на рішення атестаційної комісії ____________________________, і вирішила:
_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу (установи) освіти / органу управління,
на рішення якого розглядалася апеляція)Задовольнити / відмовити у задоволенні (необхідне підкреслити) апеляцію(ї) на рішення атестаційної комісії _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(назва закладу (установи) освіти / органу управління, рішення якого оскаржувалося)
щодо атестації (розгляду апеляції) _______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада заявника)

 

Голова атестаційної комісії ____________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ініціали)
Секретар ____________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ініціали)
Дата розгляду апеляції ____________
(число, місяць, рік)

 

 

Додаток до листа

Міністерства культури України від 27.08.2018 № 1346/27/15-18

 

Роз’яснення щодо проведення атестації педагогічних працівників

закладів (установ) сфери культури у 2018 році

 

Наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628 «Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) сфери культури», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 16 серпня 2018р. за № 926/32378 (далі – Наказ) затверджено нове Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури (далі – Положення).

Важливо!

Атестація педагогічних працівників, на яких не поширюється дія цього наказу (учителі, інші педагогічні працівники, які забезпечують надання загальної середньої освіти, в тому числі і в культурно-мистецьких коледжах), а також робота атестаційних комісій відповідних закладів освіти сфери культури в частині атестації таких педагогічних працівників здійснюється в порядку, строки і відповідно до вимог, визначених наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за N 1255/18550.

Для атестації таких педагогічних працівників створювати окрему атестаційну комісію в одному закладі не обов’язково.

Наказ набирає чинності з 1 вересня 2018 року за винятком пункту 2, абзацу другого пункту 4 розділу ІІІ та розділу V Положення (пункт 2 Наказу). Ці пункти стосуються часу затвердження списків осіб, які підлягають атестації в 2018 році, застосування затвердженої цим документом форми листа самоаналізу педагогічного працівника та нових вимог до присвоєння тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

У зв’язку з цим, для проведення атестації педагогічних працівників у 2018 році керівникам закладів (установ) освіти сфери культури рекомендується видати накази про затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, до 10 вересня 2018 року.

Відповідно до абзацу другого пункту 4 Наказу педагогічні працівники, які підлягають атестації, у 2018 році проходять атестацію в строки, передбачені розділом ІІІ Положення. Таким чином атестація усіх педагогічних працівників, посади яких вказані в абзаці другому пункту 1 розділу І Положення і які підлягають черговій атестації або мають бажання пройти позачергову атестацію в поточному навчальному році, здійснюється з дотриманням строків і дат, вказаних в зазначених пунктах. 4 – 6, 10 – 11, 18 та 20 розділу ІІІ Положення.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Положення атестаційні комісії в 2018 році, як і в наступні роки, повинні бути створені до 10 вересня поточного року. Атестаційні комісії створюються тільки:

у закладах (установах), у штаті яких 10 і більше педагогічних працівників;

в органах управління культурою обласних та Київської міської адміністрацій та

в Міністерстві культури.

Звертаємо увагу на зміну умов подання документів для присвоєння/підтвердження/відмови у присвоєнні/підтвердженні кваліфікацій-ної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань. Такі документи відповідні педагогічні працівники подають до 15 жовтня безпосередньо до атестаційних комісій:

в органах управління культурою обласних та Київської міської адміністрацій – педагогічні працівники закладів і установ комунальної форми власності (що перебувають у сфері управління місцевих органів влади);

в Мінкультури – педагогічні працівники закладів і установ державної форми власності (підпорядкованих Міністерству культури).

Також звертаємо увагу на нові зразки документів, пов’язаних з атестацією педагогічних працівників (додатки 1, 2, 4 – 7 до Положення). Застосування старих зразків таких документів (зокрема, заяви про проходження атестації та атестаційного листа) з 1 вересня 2018 року не допускається. Наголошуємо, що відповідно до приміток до додатків 2, 3 (не застосовується в 2018 році) та 5 заява, лист самооцінювання та атестаційний лист педагогічного працівника для проходження атестації на присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів), оформлюються окремо від заяви, листа самооцінювання та атестаційного листа для проходження атестації на присвоєння/підтвердження педагогічного звання. Присвоєння педагогічного звання відбувається виключно після прийняття рішення про присвоєння/підтвердження відповідної кваліфікаційної категорії. Тому, якщо педагогічний працівник претендує на присвоєння категорії та педагогічного звання в один атестаційний період, він оформлює заяви та відповідні документи окремо з кожного приводу.

Якщо до атестаційної комісії в органі управління надійшли від одного педагогічного працівника одночасно заяви на присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання, то така комісія розглядає документи і приймає рішення спочатку щодо присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», і тільки після того, як прийнято позитивне рішення щодо цього питання, розглядається питання і приймається рішення щодо присвоєння педагогічного звання. При цьому необхідно врахувати, що для прийняття таких рішень беруться до уваги результати діяльності та педагогічні або методичні досягнення педагогічного працівника, визначені окремо для відповідної категорії та окремо для педагогічного звання. Присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з урахуванням одних і тих же результатів діяльності не здійснюється.

Якщо педагогічний працівник подає до атестаційної комісії в органі управління заяву на присвоєння йому педагогічного звання і на дату подання такої заяви атестований на відповідність категорії, необхідної для присвоєння цього звання, атестація такого педагогічного працівника на підтвердження відповідної кваліфікаційної категорії не здійснюється за винятком випадків, коли він має підтвердити цю категорію в черговому порядку.

Підкреслюємо, що при оформленні протоколів засідань атестаційних комісій та атестаційних листів педагогічних працівників у зазначених документах рекомендується обирати з наявних у додатках та вказувати тільки ті позиції, які необхідні для відображення рішення атестаційної комісії.

Атестаційні комісії в органах управління культурою обласних, Київської міської адміністрацій, як правило, самостійно повністю створюють і оформлюють атестаційні листи педагогічних працівників, які проходять атестацію в цих атестаційних комісіях. У разі наявності значної кількості педагогічних працівників, які подають документи на атестацію до цих атестаційних комісій, атестаційні комісії в органах управління можуть отримати заповнені в частині даних педагогічних працівників (пункти 1 – 11 додатку 5 до Положення) атестаційні листи за домовленістю з керівниками закладів (установ) освіти сфери культури. Усі документи, оформлення яких належить до повноважень атестаційних комісій, рекомендується заповнювати в друкованому вигляді.

Підкреслюємо, що атестація педагогічних працівників залежно від кількості поданих заяв може проводитися на кількох засіданнях атестаційної комісії. Кількість таких засідань визначається відповідним графіком.

Як зазначалося вище, розділ V Положення «Умови, критерії та результативні показники, які враховуються при визначенні відповідності педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури» вводиться в дію з 1 січня 2019 року. Тому в 2018 році присвоєння педагогічним працівникам тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій та педагогічних звань здійснюється за наслідками атестації відповідно до вимог, визначених у розділах IV – VI Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури від 31 жовтня 2011 року № 75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1311/20049 (зі змінами). Зазначені розділи чинні тільки на період атестації 2018 року і втрачають чинність 31 грудня (пункт 3 Наказу).

У зв’язку з цим, відповідно до абзацу одинадцятого пункту 4 Наказу для проходження атестації педагогічні працівники складають лист самооцінювання у довільній формі. Не зважаючи на це, наявність листа самооцінювання педагогічного працівника для його атестації є обов’язковою.

Рекомендації щодо складення листа самооцінювання в 2018 році.

У листі самооцінювання довільної форми варто вказати всю необхідну інформацію, яка дозволить атестаційній комісії прийняти вмотивоване рішення.

До листа самооцінювання педагогічному працівнику варто обов’язково включити таку інформацію:

найменування закладу (установи), де працює педагогічний працівник за основним місцем роботи або на умовах сумісництва (погодинної оплати праці);

свої прізвище, ім’я, по батькові;

посаду, на відповідність якій має намір пройти атестацію;

тарифний розряд/кваліфікаційну категорію або педагогічне звання, на підтвердження або присвоєння яких претендує;

основні результати педагогічної та методичної діяльності, педагогічні досягнення (для присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії/тарифного розряду)

або

основні педагогічні досягнення (для присвоєння педагогічного звання «старший викладач»)

основні педагогічні та творчі досягнення (для присвоєння педагогічних звань майстра виробничого навчання І або ІІ категорії)

основні методичні досягнення (для присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»).

Рекомендується зазначати результати діяльності та досягнення педагогічного працівника за кожною з вимог, зазначених у відповідних розділах і передбачених для окремих тарифних розрядів/кваліфікаційних категорій/педагогічних звань.

При оцінюванні роботи педагогічного працівника під час розгляду листа самооцінювання та документів, що підтверджують зазначені в ньому результати і досягнення, а також при прийнятті рішення щодо присвоєння/підтвердження/відмови у присвоєнні/підтвердженні розряду або категорії, або звання, на які претендував педагогічний працівник, атестаційній комісії варто враховувати систематичність цих досягнень. Систематичним вважається факт-досягнення, який відбувся більше одного разу за міжатестаційний період педагогічного працівника, який атестується.

Рекомендується визнавати таким, що відповідає займаній посаді та присвоювати (підтверджувати) тарифний розряд/кваліфікаційну категорію/педагогічне звання, у разі відповідності результатів діяльності педагогічного працівника та наявності у нього досягнень на рівні не менше 50 % від вимог, визначених у розділах ІV, V або VI Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури від 31 жовтня 2011 року № 75 (зі змінами) для відповідних розрядів, категорій та звань. При цьому оцінювання якісних показників варто здійснювати за критерієм наявності/відсутності, а кількісних – за критеріями кількості.

Приклад 1.

Викладач надав заяву про чергову атестацію і підтвердження (присвоєння) категорії «спеціаліст вищої категорії».

У розділі ІV для визначення відповідності посаді (пункт 4.1.) та розділі V щодо присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії (пункт 5.4.) максимальна кількість вимог – 20, з них на відповідність посаді – 8, на відповідність вищій категорії – 12. Достатнім може вважатися виконання педагогічним працівником, як мінімум, 10-ти вимог.

Викладачу в листі самооцінювання варто вказати результати за кожною вимогою:

Назва вимоги Результат
1. Володіти знаннями теоретичних основ, сучасними методиками з предмета, який викладається, та вміти їх застосувати у практичній роботі; Володіє/не володіє
2. Бути обізнаними щодо сучасних досягнень науки з предмета, який викладається; Обізнаний/не обізнаний
3. Володіти основами педагогіки, психології і вікової фізіології та вміти їх застосовувати у навчально-виховному процесі; Володіє/не володіє
4. Володіти методикою викладання предмета; Володіє/не володіє
5. Мати результативність педагогічної роботи (участь учнів, студентів у творчих змаганнях і культурно-просвітницьких заходах: концертах, конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках, виставах тощо); Має/не має
6. Вміти ефективно використовувати різноманітні засоби навчання, а також організовувати позакласну роботу з метою підвищення зацікавленості учнів, студентів предметом і розвитку їх кругозору, здібностей і обдарувань; Вміє/не вміє, застосовує/не застосовує
7. Мати педагогічну культуру (вміння володіти собою, створювати атмосферу співтворчості, співробітництва тощо); Має/не має
8. Володіти державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків. Володіє/не володіє
9. Мають високий рівень знань змісту навчання з предмета, який викладають; Так/ні
10. Мають високий рівень володіння формами і методами організації та здійснення навчально-виховного процесу; Так/ні
11. Володіють інноваційними та освітніми методиками, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; Володіє/на володіє
12. Досвід роботи відомий і узагальнюється в Україні; Вказуються факти
13. Учні, студенти яких стали переможцями міжнародних чи всеукраїнських фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок або брали участь у міжнародних чи всеукраїнських культурно-просвітницьких заходах тощо у разі, якщо організаторами цих заходів є органи управління сфери культури, навчально-методичні установи, національні творчі спілки відповідного спрямування; Вказується кількість таких учнів, студентів
14. учні яких систематично вступають до середніх спеціалізованих мистецьких шкіл та вищих навчальних закладів мистецького спрямування; студенти яких систематично вступають до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації; Вказується кількість таких учнів, студентів
15. учні, студенти яких виконують програми сольних концертів, є учасниками або постановниками концертних номерів, проводять персональні виставки тощо на всеукраїнському та міжнародному рівнях; Вказується кількість таких учнів, студентів
16. які виконують програми сольних концертів або є постановниками чи учасниками спектаклів, балетів, концертних номерів, культурно-просвітницьких заходів, проводять персональні виставки тощо на всеукраїнському та міжнародному рівнях; Вказується кількість таких програм
17. які входять до складу оргкомітетів та журі оглядів, конкурсів, фестивалів, виставок при проведенні творчих змагань та інших культурно-просвітницьких заходів на всеукраїнському та міжнародному рівнях у разі, якщо організаторами цих заходів є органи управління сфери культури, навчально-методичні установи, національні творчі спілки відповідного спрямування; Вказується кількість таких оглядів, конкурсів тощо
18. які читають лекції або проводять практичні заняття (семінари) для слухачів Інституту післядипломної освіти Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв (її філій), організовують проведення майстер-класів на базі навчальних закладів, у яких викладають; Вказується кількість проведених заходів
19. які стали переможцями всеукраїнських чи міжнародних творчих змагань або брали участь у всеукраїнських чи міжнародних культурно-просвітницьких заходах; Вказується кількість таких змагань
20. які мають науковий ступінь, вчене або почесне звання. Вказати науковий ступінь/звання

 

Приклад 2.

Педагогічний працівник надав заяву про присвоєння/підтвердження педагогічного звання «викладач-методист».

У розділі VІ для визначення відповідності для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання «викладач-методист» (пункт 6.2.) максимальна кількість вимог – 6, з них перша – обов’язкова. Тому достатнім рекомендуємо вважати виконання педагогічним працівником, як мінімум, 3-х вимог з 2-6 позицій.

Педагогічному працівнику в листі самооцінювання варто вказати результати за кожною вимогою:

Назва вимоги Результат
1. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Так/ні
2. запроваджують у навчально-виховний процес ефективні форми і методи роботи, узагальнюють передовий педагогічний досвід шляхом проведення лекцій, відкритих уроків, майстер-класів, семінарів тощо в установах та закладах підвищення кваліфікації; Так/ні, а також вказується кількість таких заходів
3. беруть активну участь у діяльності предметно-циклових комісій, відділів та (або) відділень, методичних об’єднань, асоціацій тощо; Вказується кількість засідань відповідних об’єднань, де участь педпрацівника була активною (наприклад, виступи)
4. брали та (або) беруть участь у розробленні нормативних документів (положень, навчальних планів, програм тощо); Вказується кількість розроблених актів, програм тощо
5. уклали підручники, навчально-методичні посібники та розробки, що пройшли апробацію, схвалені методичними установами відповідного рівня та запроваджені в організацію навчально-виховного процесу; Вказується кількість/назви відповідних видань
6. надають практичну допомогу педагогічним працівникам інших навчально-виховних закладів в освоєнні передового досвіду. Вказується кількість та форми надання такої допомоги

 

Таким чином, окрім першої вимоги педагогічний працівник повинен виконати ще 3 з цього переліку вимог.

____________________

 

Кожен з результатів, який педагогічний працівник вважає ним досягнутим, має бути підтверджений документально.

Атестаційна комісія вивчає лист самооцінювання педагогічного працівника та приймає обґрунтоване рішення на підставі листа самооцінювання та документів, що підтверджують вказані в ньому результати роботи.