Шановні колеги!

0
166

Департаментом культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації  розробляється  проект обласної програми розвитку туризму та курортів на 2019-2021 роки для винесення її на розгляд колегії обласної державної адміністрації у листопаді.

Метою Програми є становлення туризму як провідної галузі економіки області та забезпечення її сталого розвитку; створення позитивного іміджу Херсонщини як осередку туризму на загальнодержавному та міжнародному рівнях; удосконалення туристичної інфраструктури області; створення конкурентоспроможного туристичного продукту на національному та міжнародному ринках; забезпечення підвищення якості надання туристичних послуг.

Виконання заходів програми забезпечить удосконалення туристичної інфраструктури в області; підвищення якості туристичних послуг та безпеки туристів; активізацію розвитку сільського зеленого туризму; підвищення рівня зайнятості населення; залучення інвестицій на розбудову туристичної галузі; популяризацію туристичного потенціалу області; створення інформаційної  інфраструктури туризму.

Виходячи  з вищезазначеного,  пропонуємо  долучитися до розробки проекту обласної програми розвитку туризму та курортів на 2019-2021 роки та до 16 жовтня 2018 року надати свої пропозиції на електронну адресу Департаменту культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації: tourism.ks@ukr.net за визначеною у додатку формою.

Контактна особа: Борісова Оксана Іванівна, тел.(0552) 22 45 57.

Форма 1

з/п

Найменування заходу Відповідальні виконавці Строк виконання, роки Орієнтовний обсяг та джерела фінансування на рік, тис. грн. Очікуваний результат
1.