Зразок заяви кандидата про участь у конкурсі

0
1250

ЗРАЗОК

заяви кандидата про участь у конкурсі
Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адмінстрації
______________________________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові   кандидата                                                                                 _____________________________________ ,
дата народження кандидата який(а)                                                                                   проживає за адресою:
____________________________________________________________________________телефони: дом.:_________________________________
роб., моб.: ____________________________
З А Я В А*
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 повна назва посади
Ознайомлений (а) із визначеними обмеженнями, установленими Законом України «Про запобігання корупції», та з вимогою статті 21Закону України «Про культуру» щодо особистої відповідальності за достовірність інформації у документах, доданих до цієї заяви.
До заяви додаю наступні документи:
         — згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
          — автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
          — копію паспорта громадянина України;
          — копії документів про вищу освіту;
          — два рекомендаційні листи довільної форми;
          — мотиваційний лист довільної форми;
          — програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.
___________________                                                       ___________________
               дата                                                                                        підпис
* Заява пишеться особою власноручно