Запобігання та виявлення корупції

30.03.2015

Відповідно до статті 12 «Закону України «Про запобігання та протидію корупції» начальник управління культури Херсонської обласної державної адміністрації Думинська Світлана Віталіївна подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією її сукупний дохід становить 98553,52 грн. (членів сім’ї – 14736,12 грн.) Члени сім’ї мають у власності житловий будинок 65 кв. м та квартиру 64 кв. м. Має легковий автомобіль Opel Astra 2007 року випуску, об’єм двигуна 1,4 куб. см.

Відповідно до статті 12 «Закону України «Про запобігання та протидію корупції» заступник начальника управління культури Херсонської обласної державної адміністрації Мазур Ігор Романович подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією його сукупний дохід становить 72029 грн. (членів сім’ї – 122476 грн.) Члени сім’ї мають у власності житловий будинок 76,4 кв. м та земельну ділянку 398 кв. м. Має легковий автомобіль Форд Ckorpio 1986 року випуску, об’єм двигуна 2000 куб. см. Фінансові зобов’язання членів сім’ї з погашення основної суми позики становлять 5330 грн.


 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

17.01.2015р.                                                                                                                                                                        № 1
Про затвердження Заходів щодо
попередження та профілактики
корупційних правопорушень в
управлінні культури
облдержадміністрації  на 2015 рік
З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням в управлінні культури обласної державної адміністрації, відповідно до Закону України «Про державну службу» та положень антикорупційного законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в управлінні культури обласної державної адміністрації на 2015 рік (далі – План заходів) згідно з додатком.
2.  Посадовим особам управління культури  відповідно до компетенції забезпечити виконання Плану заходів.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 В.о. начальника управління культури                              С.В. Думинська

Додаток
до наказу управління культури
від  «___»__________2015 р. № 1

План заходів
щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в управлінні культури облдержадміністрації на 2015 рік

1. Організувати роботу, спрямовану на запобігання та виявлення корупції, шляхом планування і проведення лекційно-роз’яснювальних занять безпосередньо в управлінні культури облдержадміністрації з питань дотримання окремих положень Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки» та інших актів антикорупційного спрямування.
Постійно
      Мазур І.Р., Сміхун Н.А. , Шеремет Л.П.
2. Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору та дотримання порядку проведення конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.
Постійно
      Мазур І.Р., Корунова І.В.,  Шеремет Л.П.
3. Розміщувати на офіційному веб-сайті  управління культури облдержадміністрації інформацію про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  в управлінні культури.
У разі необхідності
       Южний О.М.,   Шеремет Л.П.
4. Забезпечувати об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями  управління культури покладених на них обв’язків.
Постійно
      Мазур І.Р.,   Шеремет Л.П.
5. Забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
Постійно
          Шеремет Л.П.
6. Відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» ознайомити державних службовців  управління культури облдержадміністрації щодо зобов’язання надання відомостей про працюючих в управлінні близьких їм осіб.
Постійно
          Шеремет Л.П.
7. Проводити роботу щодо підвищення кваліфікації державних службовців апарату управління культури за професійними програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в  Херсонському обласному Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів
Постійно
          Шеремет Л.П.
8. Проводити спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в управлінні культури облдержадміністрації.
Постійно запотребою
          Шеремет Л.П.
9. Проводити службові розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
За потребою
          Мазур І.Р., Сміхун Н.А., Шеремет Л.П.
10. Проводити аналіз повідомлень громадян та юридичних осіб щодо причетності працівників апарату  управління культури облдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень.
У разі надходження повідомлення
          Мазур І.Р., Сміхун Н.А., Шеремет Л.П.
11. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками управління культури облдержадміністрації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформувати в установленому порядку про такі факти  начальника управління, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.
 Постійно
             Мазур І.Р., Сміхун Н.А., Шеремет Л.П.
12. Вживати вичерпних заходів згідно із законодавством за результатами розгляду обвинувального вироку або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення працівника  управління культури облдержадміністрації. Про звільнення особи з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення письмово повідомляти суд та Нацдержслужбу.
У разі надходження постанов
          Шеремет Л.П.
13. Вести облік працівників   управління культури облдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
Постійно
          Шеремет Л.П.
14. У разі вчинення корупційних правопорушень працівниками  управління культури  терміново надавати інформацію головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.
Постійно
          Шеремет Л.П.
15. Надавати допомогу державним службовцям  управління культури облдержадміністрації в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
У разі звернення
      Шеремет Л.П.
16. Забезпечити зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державних службовців  управління культури облдержадміністрації.
Постійно
          Шеремет Л.П.
17. Проводити у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік державними службовцями  управління культури, перевірки декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснювати логічний та арифметичний контроль декларацій.
У встановлені строки
          Шеремет Л.П.
18. Забезпечити попередження осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про зобов’язання встановлене абзацом другим частини першої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Постійно
             Шеремет Л.П.
19. Виносити на розгляд засідання колегії управління культури питання виконання законодавства про державну службу, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також питання про стан роботи із зверненнями громадян.
Згідно плану роботи управління культури
   Мазур І.Р.
20. Забезпечити подання інформації про заходи, що вживаються управлінням культури по виконанню антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті управління в рубриці «Запобігання та виявлення корупції».
Постійно
          Мазур І.Р., Сміхун Н.А.,
Шеремет Л.П., Южний О.М.
21. Проводити пряму телефонну «Гарячу лінію» та особистий прийом громадян з проблемних питань.
За окремим графіком
                                          Думинська С.В., Мазур І.Р.